Mehmet İslami

Mehmet İslami

28 Haziran 2013 Cuma

  İNSAN VE EŞEK

  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  İNSAN VE EŞEK

  Şeyhin birisi ders verirken, eşeğini kaybeden bir bedevi-köylü- tevafuken oraya geliyor. Bakıyor ki bir cemâat var giriyor ve hocaya, – Efendim ben eşeğimi kaybettim, cemaatinizden gören, bilen varmıdır diye bir sorarmısınız! der.

  Şeyh: otur yanıma der ve “ Ey cemâat içinizde aşık olmayan, sevgi nedir bilmeyen var ise ayağa kalksın der. Birisi kalkar, ben aşk nedir sevgi nedir bilmem der. İkinci bir kişi daha kalkar ve Ben ömrümde aşık da olmadım aşk nedirde bilmem sevmedim sevgiyide bilmem der.

  Şeyh: Bedeviye “ Sen bir eşek arıyordun, al sana ben, iki tane eşek buluverdim, istediğin gibi kullan ” der.

  Â Ş K

  Yerden yere vurulup atılmak değildir âşk
  Tül gibi yârden yâre tutulmak değildir âşk
  Yer yerinden oynasa o, ondan habersizdir
  Gönülün feryadını ifşa eden dildir aşk

  Hoşlandıymı utanma, tatlı dilinle konuş
  Konuşunca İSLÂMİ: ruhunu oku tanış
  Sevmeğe başladınmı budur aşka inanış
  Allah’ü Tealâ’dan teri Râsûl güldür aşk

  AŞK ATEŞİ DÜŞÜNCE

  Hüzün kayasını delip aşmadan
  Neşe, huzur bulamazsın bir tanem
  Sevdâlı kollarla kucaklaşmadan
  Aşk bahr’ine dalamazsın bir tanem

  Gül güdüktür amma kokusu güzel
  Selviler uzundur yapısı güzel
  Sen: menekşelerin hepisi güzel
  Vefasızla dolamazsın bir tanem

  Bakıp bakıp baktığını görmeden
  Sevgi dolu gülistana girmeden
  Sen seveni alıp seni vermeden
  Ömür boyu gülemezsin bir tanem

  Aşk şehrinin kilidini bulunca
  Şek, şüphesiz nazlanarak dalınca
  Gülsün, bülbül senden nemâlanınca
  Biziz, ben’i bulamazsın bir tanem

  Sev seni seveni bi-can ise de
  Sevme sevmeyeni sultan ise de
  Dal sevdâ bahr’ine umman ise de
  fehmetmeden dalamazsın bir tanem

  Gönül gülü solmaz imiş sevdiğim
  Seven gönül ölmez imiş sevdiğim
  Aşkın yaşı olmaz imiş sevdiğim
  Alevlendim sulamazsın bir tanem

  Türlü türlü meyve, yanıp pişmeden,
  Olgunlaşır önce, yere düşmeden
  Su içilmez her görülen çeşmeden
  Zehirlidir, bilemezsin bir tanem

  Seni seveni bil, candan seveni
  Sensin bil, ruhumun taze civânı
  Yıkar isen şu kurulan divânı
  İSLÂMİ’ni bulamazsın bir tanem

  Devamını Oku

  TELİNE BAKIN

  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL
   
                Cennette Tuba ağacının kökü yukarıda dalları aşağıdadır ve her yaprağında dünyaya gelecek olan bir canın kimliği vardır. İşte Cennette her ne var ise misali dünyada da vardır Burada Kabeyi yıkmak için gelen yemen komutanı ebrehe anlatılır Surei Elemterâ’ya atıf vardır İlânihaye..
   
              TELİNE BAKIN
   
  Şu tuba’ya bir bak, yukarda kökü
  Sim gibi incecik teline bakın
  Bir anda simsiyah eyleyen, akı
  Şol on iki burcun falına bakın
   
  Hükmünün fermânı, hatmi okuyor
  Rengârenk çiçeği türlü kokuyor
  Karlar eriyipte dağdan akıyor
  Kuruyan derenin seline bakın
   
  Yusufu kuyuya attırmış idin
  İmdada kervanı yettirmiş idin
  Köle suretine sattırmış idin
  Züleyhaya çıkan yoluna bakın
   
  Meryemde babayı yalan eyledin
  Yakubu ağlatıp nalân eyledin
  Eyyübün bendini talan eyledin
  Kurtların düştüğü diline bakın
   
  Bu hakikâtleri fehmeyle hele
  Leylâ diye Mevlâ aşkıyla çöle
  Düşünce Leylâya bakmadı bile
  Kaysın anasının halına bakın
   
  Eşiğinde esrar, nurdur kapısı,
  Mü’minleri uhdesinde tapusu
  Kudrettendir duvarının yapısı!
  Cenneti alânın gülüne bakın
   
  Hadu, bin ay ibadetsiz olana
  Abid demez idi dağı delene !
  Allah dostunun başına gelene
  Karısı müsebbip kılına bakın !
   
  Bin aydan hayırlı gadir gecesi
  Bu gecede suyu yaktı nicesi
  Gece; yüz dört kitabın bilmecesi
  Çözülür, çözenin diline bakın
   
  Kâ’beyi yer ile yeksan etmeğe
  Karar verip gelmiş idi ebrehe
  Azmedince ordusunu sürmeğe
  Uğur filâması filine bakın
   
  Beşerde cehalet sığmayıp ferşe
  Merdivensiz halde ulaştı arşa
  Hiradaki mağarada nur varsa!
  Onunla Cibrilin haline bakın
   
  Oradan nur aktı Mekke şehrine
  Kureyş bölenmişti cehlin zehrine
  Nur hakim olunca Hakkın dehrine!
  Abdülmuttalibin dölüne bakın!
   
  Cehlin babasından daha ileri
  Hasım gördü yiğeni peygamberi
  Halbuki O Yaratanın cevheri
  Müsebbip damada geline bakın
   
  O,“Rahim” der: Rahmetini sürürsün
  “Eşrefim” der, sefalette çürürsün
  İSLÂMİ’yi kaybedersen görürsün
  Taaa beşyüz yetmiş bir yılına bakın
  Devamını Oku

  NAMAZ (3)

  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  Mahşerin o dehşetinde Habibin Kevserinden,
  İntisâb-ı hallenene bol bol içirir NAMAZ.
  Yeşil kuşun kursağında, cehennem üzerinden,
  Bûrak olup, sıratlardan kulu geçirir NAMAZ.

  Ebû Cehili münkirin can düşmanı Bedir’i,
  Şeceatin Ali’si ve sıdkın Ebû Bekir’i (r.a)
  Kâlb HAKK’a ayna olunca, kalmaz masiva kiri,
  Arafattan, Cennetine, kulu uçurur NAMAZ!

  Kabirin kapatılıpta sen yerine varınca,
  Zangır zangır titrersin münker, Nekiri görünce,
  Şefeat için gelir ezmediğin bir karınca,
  Meleklerin elinden, defteri kaçırır NAMAZ.

  İblis âdemin düşmanı, şeytan ise ademde,
  Bu nefsi emaredir ki: seninledir her demde,
  Bilki, gaflet edersen İSLÂMİ: hem seni hemde,
  İblis ve uşaklarını nara göçürür NAMAZ.

  A R I !

  Habibi, Hâlîk’ın sırrından deyû,
  Mükevvinât onun nurundan deyû
  Bu koku Resûlün (S.A.V) terinden deyû
  Hicabından güle, konmadı arı

  Devamını Oku

  BAŞKA BİŞEY DEMEDİ

  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  BAŞKA BİŞEY DEMEDİ

  Kederli kederli neyi kaşırsın?
  Gönü: dedi, başka bişey demedi.
  Belin dal’a dönmüş, neyi taşırsın?
  Beni dedi, başka bişey demedi.

  Kaf dağını sırtınlamı götürdün?
  Sen, senimi karambole getirdin?
  Yoksa köşkte deveyi mi yitirdin(!)?
  Yönü: dedi, başka bişey demedi.

  Silâhını, satılmışa vereni,
  Can evinden vurup yere sereni,
  Hemi vurup hemi hesap soranı,
  Tanı: dedi, başka bişey demedi.

  Cibilliyetsizler, haramidirler.
  Fakat dû âlemde harabidirler.
  Besleyen millete harbemidirler?
  Yâni: dedi, başka bişey demedi.

  Milli ruhu bir gecede ansızın,
  Yirmiyedi domuz dölü densizin,
  Derdi neydi, ipe çeken kansızın?
  Kini: dedi, başka bişey demedi.

  Pontur giyenler ağalık satardı.
  Çarık giyilirdi, altımı vardı?
  Yırtılmış ak donla gezip, yatardı.
  Cânı: dedi, başka bişey demedi.

  Saygı duyulurdu başta, sarığa.
  Sırım çektik, topuktaki yarığa.
  Ne ararsın o olmayan çarığa?
  Gönü: dedi, başka bişey demedi.

  Ekmek yoktu, esvab yoktu, aş yoktu.
  Bu ülkede girilecek iş yoktu.
  Çitayire, alacaya fiş çoktu.
  Hâni: dedi, başka bişey demedi.

  Kök sökmeğe gidilirdi Aydına,
  Kim bakardı kimliğine, kaydına ?
  Markası ne imrenirim uyduna?
  Soni: dedi, başka bişey demedi.

  Fabrikalar ihdas edip iş verdi.
  Ataletli gönüllere çoş verdi.
  Ekmek verdi, esvab verdi, aş verdi.
  Bâni: dedi, başka bişey demedi.

  Dilini lâl eden kesmez keski mi?
  Yassı, yamuk adadaki askımı?
  Yoksa kafan, benim gibi eskimi?
  Yeni: dedi, başka bişey demedi.

  Şövalyelik kisvesini giyince,
  Hamanlaştılar üç canı yeyince.
  Bunlara kılavuz kimdir, deyince?
  Coni: dedi, başka bişey demedi.

  Günü gelince defterler dürülür.
  Mü’min, mü’min gardaşıdır, sarılır.
  Kimi gördün, Allah (c.c) için, darılır?
  Seni: dedi, başka bişey demedi.

  Yıllardır, bu çatal boynuzlu kazlar;
  Belli, neyi, ne şeylerle hapazlar.
  Kimi bekler, hahamlarla, papazlar?
  Bönü: dedi, başka bişey demedi.

  Bak şu İSLÂMİ’nin yarım küresi,
  Çölü de var, dağı, hemi deresi,
  Olduğumuz yer, dünyanın neresi?
  Sonu: dedi, başka bişey demedi.

  Devamını Oku

  SORUYORUM

  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  SORUYORUM

  Gönül dostlarım! İnternette bir şey gördüm, hazmedene aşk olsun denilecek dedirtecek bir komünist manifestosunun devamı için Milleti yok sayıp Milettin yapmağa çalıştığı anasının yasasını savunan hilkat garibesi bir yaratığa:

  Be vatanın havasını teneffüs etmekten utanmayan vatansız, yüz yıldır bu ülkede bu millete öcü olan vatansızın harcı, menderesi özalı muhsını Faruk okanı eşref bitlisi esat bucağı Abdullah çatlıyı ve daha nice vatan için millet için din için canını kanını sebil eden aşkı vatan sevdalı canları yediği açıkken, Yassı odadaki beslenen zerdüşü TBMM denilen yere katıp milletin parasını vererek milleti öldüren ve vatanı açıkça ifadeleri ile böldüren ve onlarda dokunulamaz zırhına sarıp müeyyideleri kaldıran bu dünyanın hiçbir ülkesinde buradaki gibi uygulanmayan ananızın yasasını babanısın kasasına sokun Size ekmek veren bu ülkenin sistemi sizsiniz değimli? Bu şerefsizce ifadeler çöktüğünüz feveranı. Ama millet yapacak yapacak yapacak, bu oynadığınız hain oyunlarınızda bitecek özala bitirmediniz inşaAllah bunlar bitirecekler

  Mahkemede bassanız kızıl paçavrada assanız biz biz isen ve sizde sizseniz çukurunuza doldurulacaksınız Bu ilahi kanundur Değişmez Allah ihmal etmez ihmal Zamanı geldiyse şöyle gideceksiz ki davulunuzu çala çala penizdende yürüyecek ahmak düdükler

  SİLİVRİDE KOMÜNİST VATAN MİLLET DÜŞMANLARININ TBMM’DEKİ

  OLMAYAN AKILLARININ BABALARININ MAHKEME VE HAKİMLERE KARŞI GİRİŞTİKLERİ İHANET BASKININ PERDE ARKASI İŞTE ANALARININ YASASI İLE OLMAYAN BABALARININ TASASININ MARİFETİNİN MASUM VE MAZLUM MÜSLÜMAN MİLLETİMCE İDRAK EDİLEBİLMESİ İÇİN:

  SORUYORUM

  Girişteki altı tane çiziğe
  Dokunmak ne mümkün altı kazığa
  Diyorum ki ben bu sütü boğuğa
  Her hal de sizsiniz iblis veziri

  Başımız da demoklesin kılıcı
  Oldununuz milletinden can alıcı
  Halbuki değildir zulüm, kalıcı
  Sandınız, Biz drakula nazırı

  Menderesi yedi Özalı yedi
  Erbakan merhuma çekil git dedi
  Zerdüşt haine diş geçiremedi
  Kabahatinde de büyük özürü

  Vatan düşmanları bölücü güruh
  Bir balon şişirip böğürünce ruh
  TC ye sevdalı vatansız keruh
  TC harflerinde hazırı hazırı

  Umumi helâlar kapatılacak
  Düşün hele şimdi halin nolacak?
  WC yazın WC lerde dolacak
  İşte gör ey millet lâğım kazuru

  Vatansız domuzdur hem maymun, fare
  Bunlar haramidir bunlara çare
  Ne çin bulabildi ne güney kore
  Bunları kör eder hakikat nuru

  Hani temeliydi adalet mülkün
  Cu ha pa bombadır temelde kalkın
  Cu ha pa’yı silmek için bir silkin
  Seyret sokaklardan akan huzuru

  Huzurdan huzurun çığı yıkılır
  Altında, milletin canı sıkılır
  Her haneye saadetle bakılır
  Hele bir kütükten silek muzuru

  Ey İSLÂMİ: keserdeki sap döner
  Haraminin yaptığı hesap döner
  Fitili tükenen her kandil söner
  Oku Elmalılı Mehmed yazırı

  Devamını Oku