Site icon Gazete32

SDÜ’de elmalı, güllü ve sebzeli sirke üretildi

Isparta’da Fermante Gıda, SİHİRKE markasıyla 3 farklı tat ve aromada elmalı, güllü ve sebzeli sirkeyle piyasaya girdi

Üretimi Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Zeynep GÜZEL SEYDİM ve Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme bölümünden Yrd. Doç. Dr. Nilgün BUDAK kontrolünde Göller Bölgesi Teknokenti binasında sürdürülen sirkeler 7 hafta süresinde deney hayvanlarına gavaj yöntemi ile verildi. Yapılan araştırmalar sonunda sirkenin sağlık üzerindeki etkileri şu şekilde belirlendi:

Tüm sirke uygulamalarında kontrol grubuna göre kan trigliserid düzeyi düşmüştür. Ancak en fazla düşüren grup geleneksel elma sirkesi uygulanan grup olmuştur.

Geleneksel elma sirkesi örneklerinde HDL kolesterol düzeyinde yükselme tespit edilmiştir.

Elma sirkesi, üzüm sirkesine göre karaciğer fonksiyon testlerini (AST, ALT) anlamlı şekilde yükseltmiştir.

Kilo alımı bakımından kolesterol ilave edilen sıçanlarda kontrol grubuna göre kilo alımı gözlenirken, elma sirkesi ve kolesterol verilen gruplarda kolesterol uygulanmamış kontrol grubuna göre kilo kaybı gözlenmiştir.

Yine kolesterol içeren diyetle beslenen gruptaki sıçanların karaciğerlerinin patolojik incelemesi sonucunda kontrol grubuna göre yağlanma gözlenirken, elma sirkesi verilen gruptaki sıçanların karaciğer patolojik incelemesi sonucunda yağlanma gözlenmemiştir.Uygulanan sirke dozu sıçanların midelerinde herhangi bir patolojik değişikliğe sebep olmamıştır.