Site icon Gazete32

OKUNMUŞ SUYUN ETKİSİNİ BİLİM DE KANITLADI

Su! Üzerinde yaşadığımız dünyanın büyük bir bölümü sudan oluşmuştur, aynen bizim bedenlerimiz gibi.

Ancak, öncü bir Japon araştırmacının su ile ilgili olan fotoğraflarla doküman haline getirilmiş şaşırtıcı keşfi bize bilmediklerimizi öğretti ve üzerinde yaşadığımız dünyanın en kıymetli kaynağı ile ilgili olarak yeni bilgiler sundu.

Dr.Masaru Emoto 1943 yılında Japonya da doğdu uluslarası ilişkiler ağırlıklı olarak aldığı üniversite eğitiminde su doktoru oldu. Su kristalleri fotoğraflarını “Suyun Verdiği Mesajlar” isimli iki kitabında yayınladı. Dr.Emoto’nun su araştırmasını bu kadar popüler kılan nokta ise onun bu araştırma ile ispat ettiği araştırmalar ile aynı yerden alınan su örneklerine yazılı ve sözlü kelimelerle veya müzikle değişik niyetler, düşünceler yüklenebilmesidir.

Hazreti Muhammed’in mucizesi: Okunmuş suyun etkisini bilim de kanıtladı

İnternetin en güzel yanlarından birisi de dünyanm bir başka köşesindeki bilimsel bir tespitten haberdar olabilmemizi ve bunu paylaşabilmemizi mümkün kılması… İşte önemli bir örnek:

“Sudaki Yapısal Değişimler ve DNA’nın Fiziksel Olarak Ölçülebilir Yeni Durumlarla İlişkisi” başlıklı makale, “suya dua okumanın” organizmalara etkisini açıklamakta, dolayısıyla Üstad Ahmed Hulusi’nin 1972 yılında yayınladığı Ruh-Insan-Cin ve 1991 yılında yayınladığı “Dua ve Zikir” isimli kitaplarındaki suya okumanın önemini vurguladığı şu açıklamalarının bilimsel kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır:

“Bu arada ortaya bir kap içinde su konur ve okunan dualar bu suya üflenerek daha sonra bu kişiye peyderpey içirilirse daha da tesirli olur…”

Dua ve Zikir kitabında “Kul Eûzüler” başlıklı bölümde ise okunmuş suyun içilmesinin faydasına şu vurgu yapılmaktadır:
devamı…

“… cinnî etki altında olanların, büyü yapılmış olanların, Âyet-el Kûrsî ile beraber 41 defa bu sûreyi (Muavizeteyn de denilen Kul eûzü’leri) okuyup, ayrıca bu okuma sırasında, nefesi suya üfleyip içmenin bir hayli faydalı olduğu da çeşitli kaynaklardan bize ulaşmıştır.”

Aslında 1994 yılında yapılmış bir bilimsel çalışmayı günümüze taşıyan, adresini yukarıda verdiğim sözkonusu İngilizce makalenin çevirisi özetle şöyle:

“Yakın bir geçmişte kendilerine has elektrofizyolojik karakteristikleri açısından iki yeni fizyolojik durum tanımlanmıştır. Bu durumlar, zihni sakinleştirmeyi, kişinin farlandahğını kalbe yönlendirerek pozitif duygulara odaklamayı içeren özel olarak tasarlanmış zihinsel ve duygusal özyönetim teknikleri ile oluşturulmuştur.

Mevcut çalışma ile bu durumlarla ilişkilendirilmiş psikokinetik etkiler rapor edilmiştir. EKG izlemesi bireylerin ne zaman söz konusu durumun içinde olduklarını göstermek için kullanılmıştır. Bu noktada deneklere ağzı kapatılmış tüplerde antılmış su örnekleri verilmiştir. Bu çalışma beş kişi ile yapıldı ve değişik günlerde toplam on deneme gerçekleştirilmiştir.
Deneklerden büyük bir bardağa konulmuş antılmış su örneklerini ellerinde tutarlarken, beş dakika boyunca suya odaklanmalan ve suyun moleküller yapısını düşünceleriyle değiştirmeye çahşmalan istendi.

Bitişik bir odada ise karşılaştırma örneği olarak aynı tür tüplerde aynı su örneğinden bekletildi. Deneklerin elindeki su örnekleri bu işlemden hemen sonra iki metodla analiz edildi.

Birinci teknikle sudaki yapısal değişiklikler 10 saniyede bir otomatik olarak ölçüldü. İkinci teknik ile ise deneklerin odaklandığı suyun biyolojik bir sistemi nasıl etkilediği ölçüldü.

İkinci teknik antılmış suyun biyolojik sistemi etkileme yeteneğinin araştırılmasını içermektedir. Önceki araştırmalarda, hissederek yönelimin DNA’da çift yönlü yapısal değişikliğe neden olduğu ortaya konduğundan dolayı, bu kez biyolojik hedefler olarak insan DNA’sındaki yapısal değişimler ele alındı. DNA şekilleri 210 nm’den 310 nm’e kadar UV spektrometre kullanılarak ölçüldü.

Hazreti Muhammed’in mucizesi: Okunmuş suyun etkisini bilim de kanıtladı.

Analizlerinden alman sonuçlarda deneye tâbi arıtılmış su ile, diğer su örneklerinin emilme değerleri aralannda önemli bir farklılık tespit edildi. Sonuçlar, deneye tâbi tutulan suyun daha yüksek emilme değerleri gösterdiğini işaret ediyordu. Teropatik denekler tarafından işlem gören – biyoenerjiye maruz kalan- su örneklerinde kızılötesi spektrumunda karakteristik değişiklikler oluştuğu gözlenmiştir.

DNA deneylerinin öncelikli sonuçlan işaret ediyordu ki antılmış su örnekleri emilmede yüzde 0.46 ila 0.36 oranında belirgin bir azalışa neden oluyordu. Etki küçük n’e rağmen ciddi anlamda önemliydi. Sonuçlar, bu deneklere verilen suyun DNA’nın anlık gerilimlerinin tersine dönmesine yani emilmenin azalmasına fayda sağladığını ifade ediyor. Bu araştırmalar, biyoenerji üe yapısı değiştirilen suyun, bitkilerin ve memeli hücrelerinin gelişiminde farklılık meydana getirdiğine işaret eden önceki araşürmalann bir uzantısı niteliğinde sonuç vermiştir.
Ve işte bu hususa işaret eden bir hadis:

İbni Ömer radyallahuanh anlatıyor:

“Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem buyurdular ki: “Cibril aleyhisselâm bana bir ilaç öğretti… Bu bütün hastalıklara devadır… Ve dedi ki: “Ben bu ilacı Levh-i Mahvuz’dan istinsah edip yazdım.” (ilacı şöyle tarif etti:) “Dam üzerinden akmayan yağmur suyundan temiz bir kaba alırsın… Üzerine Fatiha suresini yetmiş kere okursun… Bir o kadar da Ayetül-Kûrsi’yi, bir o kadar kul euzu Bi-Rabbi’n-Nas’ı, La-ilahe illAllahu vahdehu la şeriyke lehu, Lehul mülkü ve Lehul hamdu yuhyiy ve yumiytu ve Huve hayyun la yemutu Bi-yedikel hayr, ve huve alâ külli şey’in Kadiyr’i okur… Sonra yedi gün oruç tutar ve her gün bu su ile orucunu açar.” (Rezin)

Daha önce de birçok Web sitesinde yer verilen haberlerle, Japon araştırmacı Dr. Masanı Emoto’nun yaptığı çalışmalarla su kristallerinin dua okumadan önceki biçimi ile duadan sonraki biçimi yanısıra, dinletilen müziğe veya yer sarsıntılanna göre sergilediği çarpıcı görüntüler yeralmıştı. Dr. Emoto fotoğrafını çektiği su kristallerinin görüntüsüyle, su moleküllerinin insan sözünün içeriğinden ve çevrede olup-bitenden nasıl etkilendiğini ortaya koymuş ve pozitif duygularla yönelinen suyun paralel reaksiyonlar verdiğini kanıtlamıştı.