Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Isparta'da tükenmişlik yüksek düzeylerde

Isparta’da Acil Sağlık Hizmeti

Isparta’da Acil Sağlık Hizmeti veren hekimlerin tükenmişlik durumları araştırıldı.Isparta’da acil sağlık hizmeti verilen sağlık birimlerinde çalışan hekimlerin tükenmişlik durumları Isparta-Burdur Tabip Odası Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu tarafından araştırıldı. Çalışma Maslach tükenmişlik ölçeğini de içeren bir anketin hekimlerle yüzyüze görüşülerek doldurulması yoluyla yürütüldü. Isparta ilinde acil sağlık hizmeti veren hekimlerin % 60’ı (43 kişi) çalışmaya katıldı.

Çalışmaya katılan hekimlerin %33’ü kadın %67’si ise erkekti. Hekimlerin %40’ı devlet hastanesinde, %23’ü üniversite hastanesinde, %23’ü özel hastanede, %9’u aile sağlığı merkezinde, %5’i ise diğer bir sağlık kurumunda çalışmaktaydı. Çalışmaya katılanları ortalama meslekte çalışma süresi 10 (9.77 ± 8.37) yıl iken, bulundukları kurumda ortalama çalışma süreleri ise 3 (3.14 ± 2.73) yıldı.

ISPARTA’DA ACİL SAĞLIK HİZMETİ VEREN HEKİMLER YOĞUN ÇALIŞIYOR

Çalışmaya katılan hekimlerin aylık ortala çalışma süresi 198 ± 27 saat iken, hekimlerin %84’ü aylık 40 msaatin üzerinde çalıştığını belirtti. Acil sağlık hizmeti kapsamında hekimler, nöbet/icap nöbeti süresince günlük baktıkları hasta sayısının ise 85 (84.81 ± 13.89) olduğunu belirtmişlerdir.

Grafik 1: Çalışmaya katılan hekimlerin aylık çalışma sürelerine göre dağılımları (%)

ISPARTA’DA ACİL SAĞLIK HİZMETİ GÖREN HEKİMLER ŞİDDET MAĞDURU

Çalışmada “Son bir yılda çalıştığınız kurumda sizin tanık olduğunuz sözel ya da fiziksel şiddet içeren olay yaşandı mı?” sorusuna katılan kekimlerin %79’u evet, %21’i ise hayır yanıtını verdi.

Grafik 2: Çalışmada katılan hekimlerin “Son bir yılda çalıştığınız kurumda sizin tanık olduğunuz sözel ya da fiziksel şiddet içeren olay yaşandı mı?” sorusuna verdikleri yanıtlara göre dağılımları (%)

ISPARTA’DA ACİL SAĞLIK HİZMETİ VEREN HEKİMLERDE TÜKENMİŞİLİK YÜKSEK DÜZEYLERDE

Hekimlerin %50’sinden fazlası işimin beni tükettiğini hissediyorum ifadesinin kendileri için çoğu zaman ya da her zaman geçerli olduğunu belirttiler.

Grafik 3: Çalışmaya katılan hekimlerin “İşimin beni tükettiğini hissediyorum” ifadesinin kendileri için ne sıklıkta doğru olduğu sorusuna verdikleri yanıtlara göre dağılımları (%)

Tükenmişlik kavramı ilk kez Herbert Freudenberger tarafından 1974 yılında tanımlanmış olup uzun dönemde karşılanmamış iş ile alakalı stresin ardından gelişen zihinsel ve fiziksel enerji tükenmesi ile karakterize bir terim olarak kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalar tükenme ile karşılaşma riskinin doktorlar, hemşireler, diş hekimleri, öğretmenler, polisler, psikologlar, çocuk bakıcıları gibi insanlarla yüzyüze çalışan mesleklerde diğer mesleklere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. İş yükünün fazla olması, çalışma saatlerinin uzun olması, kronik, ölümcül hastalar ile uğraşmak, iş yerinde ilişki ve görev paylaşımı sorunlarının yaşanması “tükenme”de rol oynayan faktörler arasındadır.