Site icon Gazete32

Isparta Belediyesine Sayıştay uyarısı

Isparta Belediye Meclisi’nin dünkü Ocak ayı ilk toplantısında belediyenin 2015 yılı Sayıştay Denetim Raporu okundu. Raporu okuyan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ömer Tahir Gürakan, 5 bulgunun kendilerine bildirildiğini ifade ederek, bu bulgulara ve kurum cevaplarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bulgu 1- Kurumda iç kontrol sistemi çalışmalarının henüz tamamlanmadığı, boş olan iç denetçi kadrolarına atama yapılmaması, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun İç Kontrol Sistemi başlıklı 5’inci kısmının 55, 56 ve 57.maddelerinde iç kontrol sisteminin tanım, amaç ve yapısı belirtilmiştir. İç kontrol sisteminin yapılandırılması için Isparta Belediyesi’nin kamu iç kontrol sistemi uyum eylem planının Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan iç kontrol standartları uyum eylem planı rehberi ve kamu iç kontrol rehberi doğrultusunda hazırlayarak uygulaması ve üst yönetici tarafından boş olan iç denetçi kadrolarına atama yapılması gerekmektedir.

Kurum cevabı: madde hükmünde belirtilen konu hakkında gerekli tavsiyeye uyulacaktır.

Bulgu 2- Belediyenin iktisadi faaliyetleri kapsamında yürüttüğü hizmetlere ilişkin yaptığı giderlerde 191 indirilecek kdv hesabının kullanılmayarak, giderin tamamının 630 faaliyet hesabı giderlerine alınması, 2015 yılı muhasebe kayıtlarına bakıldığında su hizmetleri ve otoparka ilişkin yapılan akaryakıt, bakım onarım, araç kiralaması, hizmet alımı ve yatırım harcamalarının doğrudan giderleştirildiği veya aktif hesaba kaydedildiği görülmüştür.

Kurum cevabı: Su hizmetleri ve otoparklarla yapılacak akaryakıt, bakım onarım, araç kiralaması, hizmet alımı ve yatırım harcamalarının kdvlerinin muhasebeleştirilmesi işlemleri gerçekleştirilecektir.

Bulgu 3- Belediyenin muhasebe sisteminde 990, kiraya verilen duran varlıklar hesabının kullanılmaması; mali idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 410’uncu maddesinde kiraya verilen durağan varlıkların kayıtlı değerler üzerinden bu hesaba borç kaydedileceği, karşılığında 999 nolu hesabın alacak çalışacağı, kira süresinin sonunda da durağan varlıkların kayıtlı değer üzerinden 990 nolu hesabın alacak, 999 nolu hesabın borç kaydedeceği belirtilmiştir.

Kurum cevabı: Mahalli İdareler Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliğine uygun hareket edilecektir.

Bulgu 4- Gelirlerden tehirli ve tecilli alacaklar hesabında kısa ve uzun vade ayrımının yapılmaması; yapılan incelemelerde 6111 ve 6552 sayılı kanunlar ile yapılandırılan belediye alacaklarının kısa ve uzun vade ayrımı gözetmeksizin tamamının 122 gelirlerden tehirli ve tecirli alacakları hesabına kaydedildiği görülmüştür. Hesapların açık olarak kısa ve uzun vade ayrımı yapılarak faaliyet dönemini aşan süreyle, tehir ve tecil edilen tutarların 222 gelirlerden tehirli ve tecirli heabına kaydedilmesi uygun olacağı düşünülmektedir.

Kurum cevabı: belediye alacaklarının kısa ve uzun vade gözetmeksizin 122 ve 222 hesaplarının uygun olarak muhasebeleştirilmesi konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

Bulgu 5- Yeraltı ve yerüstü üzerlerine kaydedilmesi gereken park, oyun grupları ve sabit aydınlatma cihazlarının 255 demirbaşlar hesabına kaydedilmesi; belediye bağlı idare ve birlik 2015 yılı detaylı hesap planları, parklar, yeşil alanlar ve rekreasyon alanlarının kaydının 251012002 parklar ve yeşil alanlar ekonomik koduna kaydedilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Kurum cevabı: 255 demirbaşlar hesabına kaydedilen park, oyun grupları ve sabit aydınlatma direkleri 251 yeraltı ve yerüstü hesabına aktarılmıştır.”