Site icon Gazete32

Ermeni Meselesi ve Gerçekler

Türkiye’nin Ermeni Meselesi, iç ve dış güçlerin, daha doğrusu dahili ve harici bedhahların, düşmanlarımızım son 160 sene içerisinde tezgâhladığı olaylar zinciri içerisinde yer almaktadır. Bu istismarın önlenmesi için ilmi ve akademik çalışmaların yapılması şarttır. Ayrıca bu meselenin daha derinlere giderek Haçlı Seferleri’ne ve Şark Meselesine bağlanması mümkündür.

Fakat biz bu konuyu genişletmeden inceleme gayreti içerisine gireceğiz…

İnşallah faydalı olur.

* * *

‘1915 Ermeni Tehcir Olayı ‘ ile gelişen ve tarihe geçen olaylara dar açıdan değil, geniş açıdan bakmamız gerektiğine ışık tutmaya gayret göstermemiz gerektiğini söyleyerek işe başlayacağız.

Çok önemli bir konu olmasına rağmen insanlarımızın ve arkadaşlarımız bile zaman zaman bu konunun dışında kalmayı tercih ediyorlar. Oysa bu konu çok önemlidir ve her fırsatta insanımıza iyice açıklanması gerekir…

Tarihi gerçekler ve İftira niteliği taşıyan Tehcir olayının istismarı ortadadır. Tarihin akışı içerisinde İngilizler, Fransızlar, Ruslar, günümüzde Amerikalılar ve Avrupa Birliği olarak yeniden güçlenmeye çalışan Avrupa devletleri başta olmak üzere meselenin istismarına devam etmektedirler.

Bunu unutmayalım ve esas katliamın Ermeniler tarafından Kars, Erzurum Gaziantep ve Adana çevrelerinde yapılmış olduğunu aklımızdan çıkarmayalım ve hiçbir zaman unutmayalım…

Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinde, ırk, din, mezhep ve dil ayrılığı gözetmeksizin güzel hizmetler verilmiş ve yüzyıllar boyu bütün insanları devletin himayesinde birleştirmeyi ve kaynaştırmayı çok iyi bilmişlerdir. Bu hususta Osmanlı Sultanları hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlarını korumuştur…

Ermeni meselesine, ‘ Tehcir Olayına ‘ da bu koruma himaye etme açısından bakmakta fayda vardır. Anadolu topraklan üzerinde yaşayan değişik unsurlar içinde, Türklerle en iyi bağdaşan ve anlaşan unsurun Ermeniler olduğunu ilme ağırlık veren tarihçiler tarafından söylenmektedir. Fakat bu durum, denge olarak değişmiştir. Bu değişim ters yönde, istismar ve isyanlar yönüyle 1850 – 1920 arasında doruk noktalara ulaşmıştır…

Onun için Türkçeyi azınlıklar içerisinde en iyi konuşan Ermeniler olmasına rağmen bunlar “Tehcir Olayı ” ile ilgili istismarların önlenmesine yetmemektedir. Bunun için daha uygun ve daha etkili akademik tedbirlerin alınması gerekir.

Not: 4. 1 . 2013 Cuma akşamı Türk Ocağı’nda ” Mehmet Akif’in Ispartalı Dostları ve İstiklal Marşı’nın Tahlili” konferansı var Saat: (19.30-21)arası. Konuşmacı M.Doğan Silleli (Ahmet Şevket Selimoğlu).