Site icon Gazete32

DERTLERİN KÖŞESİ

           

                                                        K Ü P E
                                            El ma’kum tutan dertli.
                                            Yurt mahzun vatan dertli.
                                            Üstünde tepişenden. 
                                            Alttaki yatan dertli. 

                                            Ahmak bünye çaresiz.
                                            İblis fünye çaresiz.
                                            Her derde deva varda,
                                            Tağut künye çaresiz.
               
                            T.B.M.MECLİSİNDEKİ HAKKA KARŞI SENARYOYA !

                 Y Ü R Ü D Ü
Dedim gardaş teveccühün nereye?
Hedef anayurdum dedi yürüdü.
Dalma dibi görünmeyen dereye,
Dizi açıp burda dedi yürüdü.

Mademki hindidir burası, kes ye.
Kanma, olmaz olmaz burada diye.
Dedim nehyi anil muadili ne?                                        
Hayır, bakma kurda dedi yürüdü.

Âli-Osman adlı şanlı ülkeye,
Yabancı eylendi yavru türkiye.
Ağıt destan çaremidir ha, köye?
Naat dinle durda dedi yürüdü.

Abdsen yapış İslâm olan ülküye.                           
Şöyle dursun rüştiyeyle mülkiye.
Eza, cefa derceyledik türküğye.
SARIKAMIŞ nerde dedi yürüdü?

Ceddimizi kim gönderdi sürgüne?
Cehaleti sığdıranlar bir güne.
Maraşta el atan senin bürgüne,
Ermeninin ferdi dedi yürüdü.

Fransızlar neden köpek, kedili?
Çünkü domuzlarla aynı stili.
Siyonistler patlattı çernobili.
Hamsidedir derdi dedi yürüdü.

GÜL’üm: fidanını kırdırma cine.
Sallayın satırı hinoğlu hine.
Vatan da vatansız bölenmiş kine.
HAKK batılı kırdı dedi yürüdü.

Cücelerin cevelânı fiille.
Mecliste zındıka hemdem faille.
Hakikat serdeder İSLÂMİ dille.
Bu göz neler gördü dedi yürüdü.

        Her şey milletin gözünün önünde kim kimdir , kim hain, kim muin hepsi mecliste meydasna döküldü. Birde aziz okuyucular: Bu vatan sadece İstanbuldan ibaretmiş gibi bir hal var çok tuhaf. Kar yağdı , yağmur yağdı, efendim falan öldü filan güldü hep İstanbulda. Sanki vatanın diğer illeri ilçeleri velhasıl umumi yerleri yok sayılır gibi bir hal var. Ama herhalde haklılarda çünkü 72,5 millet orada idari sistemin beyni orada mülki sistemin beyni orada, orası bizden bu yönden farklı olduğu için herhalde holywood vari basın neyi nasıl basacaksa, yayın yayabildiğin kadar, hepsinin beyin takımı o merkezde olduğu için istisnai bir durumu var gibi.
         Selam ve düa ile