Bağlantıda Kalın

Isparta

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Yayınlanma

,

Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü kutlamaları sabah Vali Aydın Baruş’un Valilik makamında bayram tebriklerini kabul etmesiyle başladı.

Ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda tören düzenlendi. Törene Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Hikmet Yalım Yalıcı, Hasan Basri Sönmez, Av. Osman Zabun, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri, mülki ve adli erkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, iş, meslek ve STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Vali Baruş, Garnizon Komutanı Albay Kahraman ve Belediye Başkanı Başdeğirmen ‘in törene katılanlar ile vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşımız okundu. Tören, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yayımladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajının okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmanın Vali Baruş tarafından yapılmasıyla devam etti.

Reklam

Vali Baruş konuşmasında; “Kıymetli Protokol Üyeleri,Saygıdeğer Ispartalılar, Değerli Öğretmenler, Sevgili Öğrenciler,

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100’üncü Yıldönümünü eşsiz bir coşkuyla kutlamanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz.Bugün, Türk Milletinin en büyük bayramıdır.Bugün, Türk Milletinin kalbinin topyekûn Cumhuriyet diye attığı en mutlu gündür.Bugün, Anadolu’nun, Trakya’nın üzerine bağımsızlık güneşinin yeniden doğduğu gündür. Bugün, tarihin sayfalarına gömülmek istenen büyük Türk Milletinin yeniden diriliş günüdür.Bugün, Ulusumuzun İstiklal Savaşı’nı bağımsızlık zaferiyle taçlandırdığı gurur günüdür.Bugün, vatan toprakları üzerinde egemenliğin sadece Türk Milletine ait olduğunun ilan edildiği gündür.Kıymetli Ispartalılar,29 Ekim 1923 Milletimizin tarihinde dönüm noktası olan gündür.Bu tarihi günün önemini layıkıyla anlayabilmek için atalarımızın Anadolu’yu ebedi vatan toprağı yapmak için verdiği mücadeleyi bilmek gerekmektedir. Türk Milleti, Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alpaslan’ın kumandasında 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’ni kazandıktan sonra yurt edinmek üzere akın akın Anadolu’ya göç etmeye başlamıştır.Kutalmışoğlu Süleyman Şah liderliğinde Anadolu Selçuklu Devleti’ni kuran Türk Milleti Anadolu’da varlığını devam ettirebilmek için çetin mücadeleler vermiştir. 1096 yılında Türkleri Anadolu’dan atmak amacıyla başlatılan ve iki yüzyıla yakın süren Haçlı Seferleri’nde Türk Milleti yerleştiği bu güzel toprakları cansiperane bir anlayışla canıyla ve kanıyla savunmuştur.1176 yılında, Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan komutasında Bizans güçlerine karşı, Isparta sınırları içerisinde kazanılan Miryokefalon Muharebesi Türklerin artık Anadolu’da kalıcı olduğunu tescil etmiştir. Moğol saldırılarıyla bağımsızlığı tehlike altına giren Anadolu’daki Türk boyları kendi beyliklerini kurarak özgürlük mücadelelerini devam ettirmişlerdir. Çok sayıda beyliğin hükümranlığında, bölünmüş bir şekilde varlığını sürdüren Anadolu halkını Türk-İslam Cihan Hakimiyeti Mefkuresi altında toplayan Osmanlı Beyliği olacaktır. Anadolu Selçuklu Devleti’nin Bizans sınırında, bir Uç Beyliği olarak kurulan Osmanlı Beyliği, Anadolu’da ve Rumeli’de kısa sürede gerçekleştirdiği fetihlerle önce güçlü bir devlet sonrasında üç kıtada hâkimiyet sağlayan büyük bir cihan İmparatorluğu kurmuştur.

Asırlar boyunca dünyanın en önemli güçlerinden biri olarak varlığını devam ettiren Osmanlı İmparatorluğu, 18 inci yüzyılda başlayan ve 19 uncu yüzyılda 1789 Fransız İhtilali’nin neden olduğu milliyetçilikten kaynaklanan ayaklanmaların etkisiyle güç ve toprak kaybıyla karşı karşıya kalmıştır. Arka arkaya kaybedilen savaşlar ve iç karışıklıklarla beraber Osmanlı İmparatorluğu siyasi ve ekonomik bakımdan Avrupa Devletlerinin tahakkümü altında hayatını devam ettirme mücadelesine girişmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nu düştüğü bu zor durumdan kurtarmak isteyen devlet adamları, siyasi ve askeri alanda Tanzimat ve Islahat Düzenlemeleri yaparak bu kötü gidişe mani olmaya çalışmıştır. Diğer taraftan, Avrupa ülkeleri örnek alınarak, yönetimde halkın iradesinin yansımasını temin etmek üzere, 1876’da birincisi, 1908’de ikincisi ilan edilen meşrutiyet rejimleri, azınlık ve milliyetçi hareketlerin bu düzenlemeleri kendi lehine kullanmaya çalışarak bağımsızlık istemesi ve ardı ardına yaşanan büyük harpler nedeniyle İmparatorluğun parçalanmasının önüne geçememiştir. 1912-1913 yıllarında Balkan Harpleri ve 1914 yılında başlayıp 1918 yılında sona eren Birinci Cihan Harbi sonucunda Osmanlı İmparatorluğu bütün Rumeli ile birlikte İstanbul’u kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Birinci Dünya savaşının galibi olan müstevli güçler Anadolu topraklarını ele geçirerek Türkleri, İç Anadolu’da küçük bir toprak parçası üzerinde, denize sınırı olmayan, manda yönetimi altında yaşayabilecek küçücük bir ülkeye mahkûm etmek için bütün güçlerini harekete geçirmişlerdir.

Reklam

31 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ve 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşması Türk Milletinin adeta idam fermanı olmuştur. Bu anlaşmaları bahane eden sömürgeci güçler ve kullandıkları kukla devletler dört bir taraftan Anadolu’yu ve Trakya’yı işgal etmişler, İmparatorluğun yönetimine el koymuşlardır. İstanbul’un ve İzmir’in de işgale uğradığı o karabulutlarla kaplı, yeis dolu günlerde, Çanakkale Savaşları Kahramanı Mustafa Kemal’in önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi yurdun dört bir köşesinde karamsarlıkla bekleyen insanlarımızın yüreklerindeki özgürlük ateşini alevlendirmiştir. Ezelden beri hür yaşayan bu büyük milletimiz kendisine zincir vurmaya yeltenen güçleri bertaraf etmek için Anadolu ve Trakya’nın her tarafında direniş hareketleri başlatmıştır. Yurdun dört bir tarafında başlayan milli direniş hareketlerini söndürmek isteyen işgalci güçler, 16 Mart 1920’de İstanbul’u resmen işgal ederek 12 Ocak 1920’de açılan ve Misak-Milli’yi kabul eden Osmanlı Mebusan Meclisi’ni kapattırmıştır. Mebusan Meclisinin kapatılmasından sonra milli iradenin işgal altındaki İstanbul’da gerçekleşmesinin imkânsız hale geldiğini gören milletvekilleri, milli mücadelenin merkezi haline gelen Ankara’ya geçmeye başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920’de açılmasıyla birlikte, tüm milletimiz istiklal umdesi etrafında tek bir yürek olmuş, esaret ve zillet altında yaşamayı kati bir iradeyle reddederek, Türk ülkesi üzerinde Egemenliğin Kayıtsız ve Şartsız olarak Türk Milletine ait olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır. Yıllarca süren harplerden sonra harap ve bitap düşmüş Türk Milleti küllerinden yeniden doğmuş, yekvücut olarak silaha sarılarak tarihte ender görülen bir diriliş destanına imza atmıştır. Aziz Vatanın dört bir yanında başlayan kurtuluş mücadelesinde, Atatürk’ün; “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” parolasıyla şahlanan Türk Ordusu, düşmanı Sakarya Meydan Muharebesi’nde Ankara yakınlarında durdurmuş, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı neticesinde 30 Ağustos’ta kesin bir zafer kazanmıştır. İstiklal Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve ardından imzalanan Lozan Antlaşması ile birlikte yeni Türkiye’nin sınırları kesinleşmiş, bu sınırlar uluslararası alanda tanınır hale gelmiştir.

Anadolu topraklarının düşman işgalinden kurtulmasını sağlayan İstiklal Savaşı 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin aldığı kararlar ve bu kararları uygulayan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başarılmıştır.Milletin makûs talihi yine milletin seçtiği temsilcilerin azim ve kararlılığı sayesinde değişmiştir.İstiklal Savaşının kaderini belirleyen bu irade, Gazi Mustafa Kemal’e, daha Anadolu’ya ilk ayak bastığı tarihten beri düşüncesinde olan yeni bir siyasi rejimi uygulamaya geçirme imkânı tanımıştır.1 Kasım 1922’de Saltanatın kaldırılmasından sonra yeni siyasi rejimin ne olacağı merak edilmekte idi. Bu yeni siyasi rejimin adı Cumhuriyet idi. Atatürk bu kararını son ana kadar kimseye bildirmemiş, 28 Ekim 1923’te toplantı halinde olduğu arkadaşlarına “Yarın cumhuriyet ilan edeceğiz” diyerek bu konudaki kesin kararını bildirmiştir.29 Ekim 1923’te TBMM’nin 1921 Anayasası’nın devlet biçimini saptayan maddesi; “Türkiye Devletinin hükümet biçimi cumhuriyettir.” şeklinde değiştirilerek milletvekillerinin “Yaşasın Cumhuriyet” sesleriyle kabul edilmiştir.Saygıdeğer Ispartalılar,Atatürk, Türk Milletinin tarihi mirasını çok iyi biliyordu. Cumhuriyetin Türk insanının yapısına en uygun yönetim biçimi olduğuna inanmış bir liderdi. “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim, cumhuriyet yönetimidir.” sözü bunun en iyi göstergesidir.Cumhuriyet idaresinde, TBMM milletin yegâne ve hakiki temsilcisidir.

Egemenliği millet adına millet tarafından seçilen kişiler kullanır. Cumhuriyet idaresinde, ülkenin ve halkın geleceği hakkında sadece bir kişi ya da zümre değil, halkın iradesiyle seçilen temsilciler karar verir.Cumhuriyet idaresi, çatısı altında yaşayan insanların memleketi ilgilendiren temel meselelerde birlik şuuruyla hareket etmesini gerektirir. Cumhuriyet idaresi, vatandaşların, ülkenin meseleleri sorumluluk üstlenmesini, dolayısıyla ahlaki olarak erdemli olmasını sağlar. Cumhuriyet idaresi, vatandaşlarına bağımsız ve özgür düşünme fırsatı sunar, böylece milletin her alanda ilerlemesini temin eder. Cumhuriyet idaresi, millet adına karar alınırken halkın isteklerinin ve ihtiyaçlarını gözetilmesini, vatandaşların mutlu olmasını esas alır.

Reklam

Cumhuriyet idaresinde, vatandaşlar kaderde, kıvançta ve sevinçte birlikte olmanın mutluluğunu yaşarlar. Kıymetli Vatandaşlarımız, Cumhuriyet ilan edildiğinde Türkiye, yıllarca süren savaşlardan dolayı yorgun ve fakir düşmüş, ekonomik ve sosyal bakımdan yokluklarla boğuşan, geleceği konusunda ümitleri karamsarlığa dönmüş bir ülkedir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkiye’nin Türk Milletinin tarihinde artık yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönem, sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta yepyeni düzenlemelere şahit olacaktır. Atatürk, Türkiye’yi tam olarak bağımsız bir ülke yapmak, toplumun tasada ve sevinçte bir millet olmasını sağlamak, Cumhuriyeti uluslar topluluğunun onurlu bir üyesi haline getirmek için daha önce görülmemiş, devrim niteliği taşıyan düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Siyasi alanda; Hilafetin kaldırılması, 1924 Anayasası’nın Kabulü, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması, Laikliğin Anayasa’ya girmesi,Toplumsal Alanda; Şapka ve Kıyafet Kanunu, Yeni Rakamların Kabulü, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Soyadı Kanununun Çıkarılması,Eğitim Alanında; Öğretimin Birleştirilmesi, Yeni Harflerin Kabulü, Millet Mekteplerinin Açılması, Üniversite Reformu,Ekonomi Alanında; İzmir İktisat Kongresinin Toplanması, Tarım Kredi Kooperatiflerinin Kurulması, Kabotaj Kanunu ve Sanayi Teşvik kanunu’nun Çıkarılması, Birinci ve İkinci Kalkınma Planlarının Kabulü bu yönde yapılan düzenlemelerdir.

Türkiye’nin tam bağımsızlığı için tarımda, sanayide ve altyapıda yapılacak yatırımların öneminin farkında olan Atatürk, yeni tesis ve fabrikaların ülkeye kazandırılması için büyük bir hamle başlatmıştır.Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye’de sadece 4 önemli sanayi tesisi bulunmaktaydı.Bunlar; Hereke İpek Dokuma Fabrikası, Feshane Yün İplik Fabrikası, Bakırköy Bez Fabrikası ve Beykoz Deri Fabrikası’dır.Atatürk’ün başlattığı sanayi hamlesi neticelerini vermeye başlamış, nadolu’nun dört bir köşesinde yükselen tesisler ekonominin damarlarına can vermeye başlamıştır.Alpullu, Uşak, Eskişehir ve Turhal Şeker Fabrikaları, Karabük Demirçelik Fabrikası, Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası, İzmit Kâğıt ve Karton Fabrikası, Çimento ve Kiremit Fabrikaları, Dokuma ve Bez Fabrikaları, Süt İşleme Fabrikaları bu tesisler arasındadır.İlimizde 1934 yılında üretime başlayan; Isparta Gülyağı Fabrikası ve Keçiborlu Kükürt Fabrikası da Atatürk döneminde milli sanayimize kazandırılan tesislerdir.Ulaştırmada demiryollarına verilen önceliğin sonucu olarak; Cumhuriyet kurulduğunda 4.112 km olan demir yolu uzunluğu 1935 yılında 6.639 km’ye ulaştırılmıştır. Yeni inşa edilen Elektrik Santralleri ve Gölcük Tersanesi ile Çubuk Barajı tarımda ve sanayileşmede altyapıya verilen önemin göstergeleri olmuştur.Cumhuriyetin muhafazasında Milli Savunma Sanayinin taşıdığı önemin farkında olan Atatürk; Ankara Fişek Fabrikası, Eskişehir Hava Tamirhanesi, Nuri Killigil Mühimmat Fabrikası, Nuri Demirağ Uçak Fabrikası, Kırıkkale Mühimmat Fabrikasının kurulmasını sağlamıştır.

Saygıdeğer Vatandaşlarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetin ilanından itibaren her alanda başlattığı ekonomik ve sosyal kalkınma hamleleriyle birlikte Türkiye kısa zamanda dünyanın saygın ülkelerinden biri olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan ve Türkiye’nin kalkınma ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolundaki azim ve kararını gösteren hamleler Atatürk’ün vefatından sonra da devam etmiştir. Cumhuriyetin asırlık bir ömre ulaştığı bugün Türkiye, insan kaynağı ve her alanda sahip olduğu imkânlar bakımından dünyanın önemli güçlerinden biri haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzyıllık tarihi Türk Milletinin, bağımsızlık ve kalkınma mücadelesi veren tüm dünya milletlerine emsal oluşturan başarı örnekleriyle doludur.Cumhuriyetin yüz yıllık mücadelesinde Milletimizin başardıklarını daha iyi anlayabilmek için o günlerden bu günlere geldiğimiz mesafeyi bazı örneklerle ifade etmek istiyorum.Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda, yıllarca süren savaşlardan yorgun düşmüş, eğitimli nüfusunun büyük çoğunluğu yitirmiş ve nüfusu 1927 nüfus sayımında 13 milyon 650 bin olan Türkiye’den bugün genç ve dinamik bir yapıya sahip 86 milyon nüfusa ulaşan bir Türkiye var. Bugün Milli Eğitime bağlı örgün eğitim kurumlarında; eğitim gören öğrenci sayısı 20 milyona ulaşmış bir Türkiye var. 1930 yılında tek bir üniversitesi ve 2 Bin civarında yükseköğretim öğrencisi olan Türkiye’den, bugün 204 Üniversitesi ve 7 milyonu aşan yükseköğretim öğrencisine sahip bir Türkiye var.

Reklam

Cumhuriyetin ilk yıllarında 100 işçiden fazla işçi çalıştıran toplam 155 tesisi bulunan Türkiye’den bugün binlerce büyük sanayi tesisine sahip, dünyanın yaklaşık 200 ülkesine 250 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir Türkiye var.Bugün, ülkemizin dört bir yanına ulaşabilen; 3.633 km otoyolu, 29.000 km bölünmüş yolu, 13.500 km demiryolu ağı ve hızlı trenleriyle, kıtalararası köprüleri ve tüp tünelleri inşa etmiş, 57 havalimanıyla modern bir ulaşım sitemine sahip bir Türkiye var. Bugün, Savunma Sanayiinde yerlilik ve millîlik oranını yüzde 20’lerden yüzde 80’ler seviyesine ulaştırmış, Modern Piyade Tüfeklerini, Zırhlı Araçlarını, Fırtına Obüslerini, İHA ve SİHA Hava Araçlarını, Taarruz ve Genel Maksat Helikopterlerini, Eğitim Uçaklarını, Hava Savunma Sistemlerini, Savaş Gemilerini, Milli Muharip Uçağını ve daha birçok ürünü tasarlayıp imal ve ihraç eden bir Türkiye var. Cumhuriyetimizin yüzyıllık tarihindeki bu muvaffakiyeti; canlarını ortaya koyarak kurdukları Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni bizlere miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bir asır boyunca ülkemizin her bakımdan gelişmesi için gece gündüz demeden gayret sarf eden devlet büyüklerimizin ve Cumhuriyetimizi yüceltmek için gece gündüz demeden çalışıp alın teri döken Türk Milletinin başarısıdır. Sevgili Gençler,Tek Vatanımız olan Türkiye’nin toprakları üzerinde, Ay yıldızlı Al Bayrağımızın gölgesi altında, Tek Devlet ve Tek Millet olarak bağımsızca yaşamamızı sağlayan Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa etmek her Türk evladının birinci vazifesidir.Atatürk, milletimizin bin bir mihnet ve fakru zaruret içerisinde kurduğu ve kalkınması için ömrünü feda ettiği Türkiye Cumhuriyetini sizlere emanet etmiştir. “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.” sözüyle bu emanetin sahibinin sizler olduğunu ifade etmiştir. Sizler Cumhuriyetimizin ve Milletimizin geleceğisiniz. Cumhuriyeti yüceltmek ve ebediyen yaşatmak için kendinizi her bakımdan donanımlı olarak yetiştirmeye gayret ediniz. Atatürk’ün yine bir vecizesinde ifade ettiği gibi; Cumhuriyetin, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular istediğini unutmadan, Türkiye Cumhuriyetini yüceltmek için vazifeden kaçınmadan çok çalışacağınıza, Cumhuriyeti korumak mecburiyetine düştüğünüzde içinde bulunduğunuz durumun şartlarını düşünmeden, “Ben Varım” diyeceğinize yürekten inanıyoruz. Saygıdeğer Ispartalılar,Atalarımızın canları ve kanlarını feda ederek bin bir zorluk içerisinde kurduğu Cumhuriyetimizi korumak, ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin özgür iradesine kast edenlere karşı her ne şart altında olursa olsun mücadele etmek, bu büyük milletin fertleri olarak her Türk vatandaşının üzerine düşen kaçınılmaz sorumluluktur.

Türkiye’yi, insan kaynağının önemli bir kısmını savaşlarda kaybetmiş ve her türlü yoklukla mücadele etmek zorunda olan bir ülkeden bugün hepimizin gurur duyduğu bir Türkiye haline getiren Cumhuriyetimizin kıymetini idrak etmeli ve gelecek nesillerimize bunu çok iyi anlatmalıyız. Türkiye’nin bir asır boyunca elde ettiği başarılar, mukaddes vatan toprakları üzerinde bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan Cumhuriyet sayesindedir.Bu başarılar, bizleri ırk, inanç, düşünce ve sınıf ayrımı yapmadan tek bir millet olarak yaşatan Cumhuriyet sayesindedir.Bu başarılar, yönetimde meşruiyetin kaynağını milletten alan Cumhuriyet sayesindedir. Bu başarılar, her bir ferdini sahiplenen, kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet sayesindedir. Türkiye’nin bağımsızlık ve kalkınma yolunda elde ettiği bu başarı, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği Türkiye Yüzyılı yapma gayesine olan inancımızın en büyük dayanağıdır. Büyük bir sevinç ve gururla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle; Türkiye Cumhuriyeti’ni ilmek ilmek inşa ederek, bizlere kutsal bir miras bırakan Atatürk ve Kurtuluş Savaşımızın kahramanları başta olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi hürmet ve şükranla anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselmesi ve ileri gitmesi için gecesini gündüzüne katarak çalışan devlet büyüklerimizi, kalkınmamız için emek verip alın teri döken tüm vatandaşlarımızı minnetle yâd ediyorum. Isparta olarak, Cumhuriyetimizin başarılarını ikinci yüzyılında da devam ettirmek için, bu asrı Türkiye Yüzyılı yapmak için hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin Yeni Yüzyılı kutlu olsun. Yaşasın Büyük Türk Milleti! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri okumasıyla devam eden törende düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Reklam

Daha sonra geçit töreni yapıldı. Geçit töreni sırasında Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Kahraman ve Belediye Başkanı Başdeğirmen, törene katılan askerlerimiz, kahraman gazilerimiz ve öğrencileri selamladılar. Törene katılanlar geçit töreni sırasında alkışlarla asker ve öğrencilere destek verdi.

Okumaya Devam Et
Reklam
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Isparta

Isparta’da feci kazalar

Isparta’da üst üste gelen kazalar kameralara yansıdı.

Yayınlanma

,

Yazar:

Isparta’da üst üste gelen kazalar kameralara yansıdı.

Okumaya Devam Et

Isparta

Isparta’da Bugün Vefat Edenler

Yayınlanma

,

Yazar:

9 Aralık 2023 Cumartesi günü Isparta ve ilçelerinde vefat edenleri Gazete32 haberlerinde bulabilirsiniz.

İSMAİL ÇETİN AĞAÇDİKEN
KARAAĞAÇ MAH.1201 SK.NO:9
MEKKE EĞİTİM CAMİİ
DERE (ESKİ) MEZARLIĞI
09.12.2023 – Öğle Namazına Müteakiben

AYŞE KARAKAYA
AFYONKARAHİSAR / DİNAR
AFYONKARAHİSAR / DİNAR CAMİİ
AFYONKARAHİSAR / DİNAR MEZARLIĞI
09.12.2023 – Öğle Namazına Müteakiben

Reklam

HULİSİ KÜR
BURDUR / ASKERİYE KÖYÜ
BURDUR / ASKERİYE KÖY CAMİİ
BURDUR / ASKERİYE KÖY MEZARLIĞI
09.12.2023 – Öğle Namazına Müteakiben

ADİL AYDEMİR
EĞİRDİR / BADEMLİ KÖYÜ
EĞİRDİR / BADEMLİ KÖY CAMİİ
EĞİRDİR / BADEMLİ KÖY MEZARLIĞI
09.12.2023 – Öğle Namazına Müteakiben

MEHMET GÜNGÖR
BAĞLAR MAH.2727 SK.NO:3
ÇÜNÜR MEYDANLIK CAMİİ
ÇÜNÜR MEZARLIĞI
09.12.2023 – Öğle Namazına Müteakiben

Reklam

MAHMUT AKDOĞAN
VATAN MAH.234 CAD.YAVUZ SİT.B / BLOK NO:2
EMRE CAMİİ
H.SULTAN MEZARLIĞI
09.12.2023 – İkindi Namazına Müteakiben

DURMUŞ BADEMLİ
ULUBORLU / KÜÇÜKKABACA KÖYÜ
ULUBORLU / KÜÇÜKKABACA KÖY CAMİİ
ULUBORLU / KÜÇÜKKABACA KÖY MEZARLIĞI
09.12.2023 – İkindi Namazına Müteakiben

KAZIM KARADENİZ
ANTALYA / ELMALI / HACIMUSALAR KÖYÜ
ANTALYA / ELMALI / HACIMUSALAR KÖY CAMİİ
ANTALYA / ELMALI / HACIMUSALAR KÖY MEZARLIĞI
09.12.2023 – İkindi Namazına Müteakiben

Reklam
Okumaya Devam Et

Isparta

Isparta Şehir İçi Otobüs Seferleri

Yayınlanma

,

Yazar:

Isparta şehir içi Halk Otobüsleri sefer, durak bilgisi, kalkış ve dönüş saatleri ile güzergahları.

GÜZERGAH NO: 1 FATİH MAHALLESİ

HAREKET SAATLERİ:07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:45 22:45 23:35 SONTUR.

Reklam

CUMARTESİ 07:15 DE BAŞLAR PAZAR 07:45 BAŞLAR

DURAK BİLGİLERİ: Tuh. Sit. Önü – Belediye – Özkanlar – Güleş Seçkin – Otogar – Yıldırım Şekerleme – Eski İtfaiye – Adliye – Zafer Kız Yurdu – Cuma Pazarı – Emek Taksi – Salı Pazarı – Eski Devlet Hastanesi – Çarşı.

GÜZERGAH NO: 6 M.TÜRKEŞ-EDA SİT. IŞIKKENT

Reklam

HAREKET SAATLERİ:07:15 07:45 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 SON TUR. NOT:PAZAR GÜNLERİ ÇALIŞMAZ.

DURAK BİLGİLERİ: :Belediye İşhanı Önü – Camlı Cami –Eski Hal – Asri Mezarlık – Merko – Ümraniye Sit. – Sezer Mehmet ALDAN Anaokulu – Mavikent İ.O – Çelik Sitesi – Batıkent Camii – Eda Sitesi – Can Kardeşler Petrol – ISPAŞ – M.Türkeş Mahallesi – Zafer Sağlık Ocağı Deregüme Kavşağı – IYAŞPARK AVM – Otogar – Orman Bölge Müdürlüğü – Özkanlar Kavşağı -Şehir hastanesi – istasyon cad.-çarşı

GÜZERGAH NO: 9 ÇÜNÜR TOKİ MAHALLESİ

Reklam

Hareket Saatleri : 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 SONTUR. ÇARŞIDAN HER YARIM SAATTE SAAT BAŞI BUÇUK OLARAK DEVAM EDER.

DURAK BİLGİLERİ – GÜZERGAH (ÇÜNÜR TOKİ – SAAT BAŞI) : Tuh. Sit. Önü – 6 Mart Cad. – Belediye – Otogar – Meddem Hst. – Yeni Otogar – TDV (vefa) Yurdu – Çünür TOKİ Siteleri – Hz. Ali Camii – Yeni Yaka Siteleri – Çünür Ortaokulu – Çünür A 101- Tıp Fakültesi – Orman Fakültesi – Batı Yerleşkesi – Otogar – Özkanlar – Şehir Hst. – İstasyon – Çarşı.

DURAK BİLGİLERİ – GÜZERGAH (ÇÜNÜR TOKİ – BUÇUK) : Tuh. Sit. Önü – 6 Mart Cad. – Belediye – Otogar – Meddem Hst. – Yeni Otogar – TDV (vefa) Yurdu – Çünür TOKİ Siteleri – Torosgaz – Çünür İlköğretim Okulu – Çünür A 101- Tıp Fakültesi – Orman Fakültesi – Batı Yerleşkesi – Otogar – Özkanlar – Şehir Hst. – İstasyon – Çarşı.

Reklam

GÜZERGAH NO:10 IŞIKENT-ÇELİK

HAREKET SAATLERİ 07:00 _ 07:30_ 08:00_ 08:30_ 09:00_ 09:30_ 10:00_ 10:30 _ 11:00_11:30_12:00_ 12:30 13:00 13:30 14:00_14:30 _15:00 15:30 16:00_16:30 17:00 17:30 18:00_ 18:30_19:00_20:00_ 21:00_22:00 _23:00 SONTUR.

GÜZERGAH:NO: 10 ÇIRAKLIK ANADOLU :

Reklam

HAREKET SAATLERİ 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30_ 10:00_ 10:30 _ 11:00_11:30_12:00_ 12:30 13:00 13:30 14:00_14:30 _15:00 15:30 16:00_16:30_17:00 _ 17:30_ 18:00_ 18:30_19:00_ 19:30_ 20:30_21:30_22:30_23:35 SONTUR.

NOT:PAZAR GÜNLERİ 07:30DA BAŞLAR SAATTE BİR ÇALIŞIR.

Durak Bilgileri: GÜZERGAH (ÇELİK) : Belediye İşhanı Önü – Camlı Cami – Bilim Tıp – Asri Mezarlık – Ispaş Işıklar – Çelik Sitesi – Yağmur Sitesi – Koru Sitesi – Asri Mezarlık Üstü – Mehmet Özyılmaz Erkek Yurdu – Gülistan Polis Krk. – Eski Dev. Hst. – Çarşı

Reklam

GÜZERGAH (ANADOLU ÇIRAKLIK) : Tuhafiyeciler Sitesi Önü – İstasyon Cad. – Stadyum – Maliye – Eski Sanayi – Sanayi Polis Krk. – Çıraklık Eğitim – Anadolu Meydanlık – Çevre Yolu uzun ışıklar – Kolçelik Kavşağı – Otogar – Güleş Seçkin – Belediye Durağı – Belediye İşhanı Önü.

GÜZERGAH NO:11 HIZIRBEY MAHALLESİ

Hareket Saatleri:06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 HER YARIM SAATTE ÇARŞIDAN DEVAM EDER 19:30’DAN SONRA SAATTE BİR ÇALIŞIR. 20:30 21:30 22:30 23:30

Reklam

GÜZERGAH NO: 11 UFUK TALEBE

HAREKET SAATLERİ 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 BAŞLAR ÇEYREK GEÇE ÇEYREK KALA MERKEZDEN KALKAR 19:15 SONTUR.

NOT:PAZAR GÜNÜ 07:45 BAŞLAR 45 GEÇELERDE SAATTE BİR ÇALIŞIR.

Reklam

Durak Bilgileri – GÜZERGAH (HIZIRBEY) : Belediye İşhanı Önü – Eski Devlet Hast. – Dere Mah. Yolu – Naşide Halil İ.Ö.Okulu – Atabey Fırını – Türker Market – Kule Evleri – 256. Cad. – Arkadaşlar Sit. – Gülşenevler – Murat Dede Cami – Nazmi Toker İ.Ö.Okulu – Çarşı.

GÜZERGAH (UFUK TALEBE) : Tuhafiyeciler Sitesi Önü – Belediye – Özkanlar – Güleş Seçkin – Otogar Işıklar – 3112 Sok. – Çevre Yolu Akpet – Çevre Yolu Yan Yol – Petek Sanayi Alt Geçit – Anadolu Lisesi – Anadolu Meydanlık – Çıraklık Eğitim Okulu – Maviler İnşaat – Huzur Petrol – Şehir Hast. – Maliye Işıklar – Stadyum – Çarşı.

GÜZERGAH NO: 14 HALIKENT-YILDIZHAN HATTI

Reklam

Hareket Saatleri 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 DE BAŞLAR ÇEYREK GEÇELERDE SAATTE BİR ÇARŞI MERKEZDEN KALKAR

Her Gün: 07:15-18:15

Durak Bilgileri – GÜZERGAH : Halıkent Durağı – Demirköprü – Tria Evleri – Halıkent Orta Yol – Ayazmana Mesireliği – Yıldızhan Cami Altı – Vatan 112 Acil İstasyonu – Vatan Sosyal Tesisleri – Köy Garajı – Ada Toptan – 105 Cadde – Tren Garı – İstasyon Cad. – Öğretmenevi – Otogar – Burç Fırını – Anadolu Meydanlık – Yıldırım Şekerleme – İtfaiye – Adliye – Zafer Kız Yurdu – Gökkıuşağı Market – Deregümü Yolu – Turan Nakliyat – Koçcam – Salı Pazarı – Eski Dev. Hast. – Çarşı.

Reklam

NOT 1 : Sabah 07:15 seferinde (İlk tur) bir defaya mahsus olmak üzere Davrazkente giriş – çıkış yapar.

NOT 2 : Çarşamba günü Pazar kurulduğundan dolayı Ada Toptandan Davraz Eczanesi istikametine devam eder ve Davraz Eczanesinden sola döner, 105 Caddeye ulaştıktan sonra güzergâhına devam eder.

NOT 3 : Pazar günleri Pazar kurulduğu için araç Ada Toptandan Bilal –i Habeş –i Cami istikametine döner çevre yolundan Cezaevi ışıklarından Tapu Müdürlüğü Caddesinden Karaağaç Sosyal Tesislerinden tekrar hattına girer.

Reklam

GÜZERGAH NO: 15 DERE MAHALLESİ

HAREKET SAATLERİ : 07:00 DE BAŞLAR KELEBEK VADİSİ 07:30 08:00 08:30 09:00__ 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:30 21:30 22:30 23:30 SON TUR

NOT: 20:30 21:30 22:30 23:30 HIZIR BEY ARACI DERE VE HIZIRBEY OLARAK ÇALIŞIR.

Reklam

GÜZERGAH NO : 15 VATAN MAHALLESİ

HAREKET SAATLERİ : 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:30 22:30 23:35 SON TUR.

NOT PAZAR GÜNÜ:HAREKET SAATLERİ:07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 SONTUR.

Reklam

DURAK BİLGİLERİ – GÜZERGAH (DERE) : Belediye İşhanı Önü – Eski Şifa Hst. – Eski Dev. Hst. – Murat Dede Cami – Yenice Mezarlığı – Kelebek Vadisi – Yenice Mezarlığı – Mekke Kuran Kursu – Dere Kahvehanesi – Kuz Yaka – Yasemen Tekel – Eski Kalp Merkezi – Çarşı.

GÜZERGAH (VATAN) : Halıkent Ana Durak – Demir Köprü – Tempopark Düğün Salonu – Halife Sultan Pazarı A 101 (Sola Döner) – İslamköy Fırını – Iyaş Market – Yavuz Sit. (Yıldızhan turlarında Yavuz Sitesine geldiğinde araç sağa döner Yıldızhan hattını dolaşır ve tekrar Yavuz Sitesinden hattına girer) – Davrazkent – Yahya Kemal Beyatlı Okulu – Vatan Muhtarlık – Özkan Cami – Sütçüler Market – Vatan Sosyal Tesisleri – Opet – Demirköprü – Aksu Cad. – Çarşı.

NOT : Araç 19:30 turu dahil olmak üzere kalan tüm turlarda Vatan Mah. ‘ne gittiğinde Yavuz Sitelerine geldiğinde köprüden sağa döner ve Yıldızhan hattını dolaşır.

Reklam

NOT : Akşam 20:30, 21:30, 22:30 ve 23:35 turlarında Hızırbey aracı Hızırbey Mahallesi turunu tamamladıktan sonra Murat Dede Camiinden karşıya geçer ve Dere Mahallesini de dolaşır.

GÜZERGAH NO: 16 EMRE MAHALLESİ

HAREKET SAATLERİ:07:15 07:45 08:15: 08:45 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:00 22:00 23:00 SONTUR.

Reklam

PAZAR GÜNÜ: 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 SONTUR.

GÖKÇAY: hafta sonları 11:15 de başlar 17:15 de son tur:

GÜZERGAH (EMRE) : Belediye İşhanı Önü – E+ski Devlet Hast Acil – Gökçay Kavşağı – Sidre Yolu – Sidre Cami – Halıkent Ekmek Fırını – Teneke Bakkal – Gülcü Meydanlık – Emre Meydanlık – Çayboyu – Kesikbaş Cami – Sülübey – Demirköprü Işıklar – Aksu Cad. – PTT – Halıkent Ana Durak.

Reklam

NOT: ARAÇ 07:45 TURUNDA BİR DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE GÖKÇAY KAVŞAĞINA GELDİĞİNDE GÖKÇAY İSTİKAMETİNE DEVAM EDEREK MESİRELİK ALANDAN U DÖNÜŞÜ YAPAR VE BELEDİYE SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDEN GEÇEREK 123. CADDEYE İNER VE HATTINA DEVAM EDER.

GÜZERGAH NO: 17 IŞIKKENT-GÖLYAŞ

HAREKET SAATLERİ : 07:20 GÖLYAŞ’A BAŞLAR. 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11.20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 22:20 23:20 SON TUR.(19:20 İTİBAREN MAHRUKATÇILARDAN GİDER.)

Reklam

GÜZERGAH NO : 17 HALIKENT : 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 22:00 23:00 SON TUR.

NOT: 21:00_22:00_23:00 çarşıdan hareket eden 10 numaralı çelik aracımız çelik turundan sonra gölyaş güzergahında dolaşmaktadır.

NOT: 21:30_22:30_23:30 ÇARSIDAN HAREKET EDEN VATAN 15 NUMARALI ARACIMIZ HALIKENT GÜZERGAHI İLE BİRLIKTE DOLAŞIR.

Reklam

not: 21:00 22:00 23:00 da turlarında halıkent istıkametıne hareket eden 17 numaralı Halıkent-VATAN OLARAK DOLAŞMAKTADIR.

GÜZERGAH (GÖLYAŞ) : Belediye İşhanı Önü – Eski Şifa Hst. – Bilim Tıp – Gülistan Polis Krk – Asri Mezarlık – Yağmur Sit. – Binbirevler Ekmek Fırını – Işıkkent Cami –Oscar Market – Gölyaş Market – Asri Mezarlık – Gülistan Polis Krk. – Eski Dev. Hst. – Çarşı.

GÜZERGAH (HALIKENT) : Halıkent Ana Durak – Demir Köprü – Tempopark Düğün Salonu – Tria Evleri – Halıkent Orta Yol – Halıkent İlköğretim Okulu – Halıkent Lisesi – Ayazmana Mesirelik – Halıkent Kapalı Pazar Yeri – Tempo Park Düğün Salonu – Aksu Caddesi – Çarşı.

Reklam

GÜZERGAH NO: 18 MEHMET TÖNGE MAHALLESİ

HAREKET SAATLERİ : ÇARŞIDAN 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 SON TUR

Durak Bilgileri – Tuhafiyeciler Sitesi – Belediye – Subay Lojmanları – Otogar -Emniyet Müd.- Kolçelik Kavşağı – Meddem Hastanesi – Çünür Bölge Trafik – Diyanet Erkek Öğrenci Yurdu – Mehmet Tönge Sağlık Ocağı – Mehmet Köse İ.O – Kayı Köyü Caddesi – Engelliler Okulu – Ünikent – Merkez Durak – AYNI İSTİKAMETTE GERİ DÖNER.Şehir Hastanesi-İstasyon-Çarşı

Reklam

NOT: MAHALLEMİZE İLAVE 18/A NOLU HAT EKLENMİŞTİR.

GÜZERGAH NO:18/A MEHMET TÖNGE MAHALLESİ

HAREKET SAATLERİ : ÇARŞIDAN 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 SON TUR. PAZAR ÇALIŞMAZ.
Durak Bilgileri :

Reklam

Tuhafiyeciler Sitesi – Belediye – Subay Lojmanları – Otogar -Yıldırım Şekerleme Işıklar – Yeni Adliye – Yeni Zabıta Müdürlüğü – Hayırlar Kuran Kursu – Iyaş Bulvar avm – Ticaret Borsa Odası – Akdeniz Hamamı – Büyük Başarı Koleji – Eski Çünür Mah. – Tönge yeni alt geçit – 222. Cad. – Diyanet Yurdu – Kayı Köyü Kavşağı (Kayı Köyü turlarında kavşaktan köye doğru devam eder. Dönüş güzergahı aynıdır.) – 225. Cadde – Mehmet Köse Ortaokulu – Mehmet Tönge ana durak (225. Caddeden devam eder.) – 226. Cadde – M.Tönge Cami – ürk Telekom – Diyanet Yurdu – Tönge yeni alt geçit – Eski Çünür Mah. – Büyük Başarı Koleji – Ticaret Sanayi Odası – Meddem hastanesi – Iyaş Bulvar Avm – hayırlar Kuran Kursu – Yeni Zabıta müd. kavşağı – emniyet müd. – Otogar – Güleş seçkin – Özkanlar – Şehir Hst. Çarşı.

NOT: Araç çarşıdan 07.00 – 08.00 – 12.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 turlarında Kayı Köyüne çıkmaktadır.

GÜZERGAH NO: 20 ŞEHİR HASTANESİ

Reklam

HAREKET SAATLERİ : 07:45 DE BAŞLAR ESKİMÜFTÜLÜK ÖNÜNDEN HALIKENT istikameti diş hastanesi gider.

MERKEZ DİŞHASTANESİ: 08:15 de başlar16.15 son ÇEYREK GEÇELERDE MERKEZ KONYA PAZARI ÖNÜ DİŞ HASTANESİNE, BUÇUKLARDA DA DİŞ HASTANESİNDEN MERKEZE GİDER.

NOT : SON SEFER 16:45 CUMARTESİ–PAZAR ÇALIŞMAZ.

Reklam

Durak Bilgileri – Müftülük Önü – Fatih Kuran Kursu – Davraz Kent – Ayazmana Mesireliği – halıkent altyol_migros_halıkent ortayol – Halıkent Ekmek Fırını – Emre-Sidre- Gökçay Kavşağı – Çarşı – Özkanlar – Diş hastanesi- Şehir Hastanesi -Özkanlar – Belediye – Müftülük

GÜZERGAH NO: 21 YEDİŞEHİTLER MEVLANA

HAREKET SAATLERİ : 07:15 07:45 08:15 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 SON TUR.

Reklam

NOT :PAZAR GÜNÜ 08:45 BAŞLAR 45 GEÇELERDE SAATTE BİR DEVAM EDER SON TUR 19:45.

Durak Bilgileri – Belediye İş Hanı Önü – Camlı Camii -Eski Hal -Hacılar Çeşmesi – Koç Cam – Turan Nakliyat – Mevlana Camii – Ali Haydar Albayrak İ.O – Otuz Evler – 156.Cadde – IYAŞPARK AVM -Otogar – Orman Bölge Müdürlüğü – Özkanlar – Şehir Hastanesi-İstasyon-Çarşı

GÜZERGAH NO : 22 – YENİŞEHİR MAHALLESİ

Reklam

HAREKET SAATLERİ : 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 – 20:20 21:20 22:20 23:35 SONTUR.

NOT:6:50 TURUNDA 1 DEFAYA MAHSUS OLMAK ÜZERE DÖNÜŞTE ŞEHIR HASTANESİNE İNMEKTEDİR.

NOT: 6:50 7:20 _7:50_8:20 TURLARINDA ÇARŞI DEMİRKÖPRÜ GÜZEGAHINDAN G İDER.

Reklam

GÜZERGAH (YENİŞEHİR) : Tuh. Sit. Önü – 6 Mart Cad. – Belediye – Otogar – Meddem Hst. – Yeni Otogar – TDV (vefa) Yurdu – Akdeniz Konutları – Gözde Sitesi – Çünür Ortaokulu – Yeni Yaka Siteleri – Hz.Ali Camii – Çünür İlkokulu – Çünür A-101 – Şehit Ali Hekim Lisesi – Tıp Fakültesi – – Batı Yerleşke – Çünür Kavşağı – Adliye – Otogar – Özkanlar – Çarşı.

Hat 23 YAKAÖREN

KALKIŞ SAATLERİ : YAKAÖREN : 06:50 07:30_08:30_10:30_12:30_13:30_15:30_17:00_18:30_19:30 son tur. DEMİRKÖPRÜ – 08:30 .18:30 A KADAR DEVAM EDER.

Reklam

ŞEHİR HASTANESİ : 07:45__09:30_11:30_13:00(ÇARŞIDAN)_14:45_16:30__17:45_19:00 20:00 (çarşıdan kalkar ) SONTUR.

CUMARTESİ YAKAÖREN : – 07:30(ŞEHIR HAS.) – 09:00_11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00ŞEHIR HAS:- 19:00

ÇARŞI:08:00(şehır has.) 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 (şehır has.)

Reklam

PAZAR YAKAÖREN : 07:30 – 09:00 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 SON.

ÇARŞI:08:00(şehir has) 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00(şehir has.)

DÖNÜŞ : GÜZERGAH (KÖYDEN) : Yakaören Köyü – Gölcük Yolu – Batıkent Opet – Eski Merko – Asri Mezarlık (sola dönecek) – Söyleyiciler Evleri – Gülistan Taksi (sola döner) – Gölcü Yolu – Koç Cam – Salı Pazarı – Eski Dev. Hst. – Çarşı. (Şehir Hastanesine devam edecekse 6 Mart Caddesi – Subay Lojmanları – Özkanlar – Eski Gülkent Hst. – Şehir Hst. Olarak devam eder.)

Reklam

GÜZERGAH (ŞEHİR HASTANESİNDEN) : Şehir Hastanesi Alt Durak – Özkanlar – Belediye – Çarşı – Camlı Cami – Salı Pazarı – Koçcam – Asri Mezarlık – Gölcük Yolu – Batıkent Opet – Yakaören Köyü.

NOT : GECE ÇARŞI MERKEZDEN 23:30 DA KALKAN 36 NUMARALI BİNBİR EVLER SEFERİ BİNBİR EVLERDEN SONRA YAKAÖREN KÖYÜNE GİDECEKTİR.

GÜZERGAH NO: 25 SERMET MAHALLESİ

Reklam

HAREKET SAATLERİ : 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00’DAN SONRA 29 NO DAVRAZ ARACIMIZ DAVRAZ VE SERMETİ BİRLİKTE DOLAŞIR.
DURAK BİLGİLERİ :

Tuhafiyeciler Sitesi Önü – Demirköprü – Gülkent lisesi-sehitlik-köy garajı-hafız ibrahim demiralay i.ö.o.-çevreyolu – ekomar – aquapark-belmaş – demirköprü – aksu caddesi – orduevi – ptt – belediye işhanı -camlı camii – devlet hastanesi – çarşı

GÜZERGAH NO: 29 DAVRAZ MAHALLESİ

Reklam

HAREKET SAATLERİ : 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 23:00 23:30 MERKEZDEN KALKAR (20:30 DAN İTİBARENDAVRAZ VE SERMET GÜZERGAHINI BİRLIKTE DOLAŞIR ) 23:30 SON TUR.

Durak Bilgileri :- Tuhafiyeciler Sitesi – Demiköprü-Belmaş-Köy Garajı Üstü- Karaağaç Sosyal Tesisleri – Cezaevi – Davraz Cevre Yolu – Üstgeçitten Davraz Taksi- Karaağaç Pazarı – Çarşı

NOT: 7:00_9:30_12:30_17:30 SAATLERINDE DİYEDİN KÖYÜNE UĞRAMAKTADIR.

Reklam

GÜZERGAH NO:30 ZAFER MAHALLESİ

HAREKET SAATLERİ : 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00_20:30 DAN SONRA 21.30 22:30 23:30 SON TUR.

NOT : GECE SAATTE BİR 21:30 22:30 23:30 SON TUR .

Reklam

NOT : CUMARTESİ PAZAR HER YARIM SAATTE BİR ÇALIŞIR.

NOT: TAM SATLERDE DERGÜMÜ KÖYÜNE GİTMEKTEDİR.

HAFTA İÇİ :

Reklam

İşe Başlama : 07:00 ‘da Deregümü Köyünden çarşıya hareket edecek şekilde işe başlar.

07:00 – Deregümü – Çarşı 16:00 – 30A (Zafer +D.gümü)

07:30 – Çarşı – 30(Zafer Mah.) 17:00 – 30A (Zafer +D.gümü)

Reklam

08:15 – 6 (M.Türkeş Mah.) 18:00 – 30A (Zafer +D.gümü)

09:00 – 30A (Zafer +D.gümü) 19:00 – 30A (Zafer +D.gümü)

10:00 – 30A (Zafer +D.gümü) 20:00 – 30 (Zafer Mah.)

Reklam

11:00 – 30A (Zafer +D.gümü) 20:30 – 30A (Zafer +D.gümü)

12:00 – 30A (Zafer +D.gümü) 21:30 – 30A (Zafer +D.gümü)

13:00 – 30A (Zafer +D.gümü) 22:30 – 30A (Zafer +D.gümü)

Reklam

14:00 – 30A (Zafer +D.gümü) 23:35 – 30A (Zafer +D.gümü)

GÜZERGAH (ZAFER) : Belediye İşhanı Önü – Salı Pazarı – Hacılar Çeşmesi – Emek Taksi –Başak Pastanesi – Emre Tekel – Zafer Kız Yurdu – Aziziye Cami – Deregümü Yol Ayrımı – Zafer Erkek Yurdu -11 Num. Duraktan sağa – 13 numaralı duraktan sola –Nokta Avm – Cuma Pazarı Işıklar – Otogar (Muzaffer Türkeş Turuna gideceğinde levhasını 6 olarak değiştirir.) Özkanlar – Şehir Hast. – İstasyon – Çarşı.

GÜZERGAH (ZAFER +DEREGÜMÜ) : Belediye İşhanı Önü – Salı Pazarı – Hacılar Çeşmesi – Emek Taksi –Başak Pastanesi – Emre Tekel – Zafer Kız Yurdu – Aziziye Cami – Deregümü Yol Ayrımı – Deregümü Köyü – Zafer Erkek Yurdu -11 Num. Duraktan sağa – 13 numaralı duraktan sola –Nokta Avm – Cuma Pazarı Işıklar – Otogar – Özkanlar – Şehir Hast. – İstasyon – Çarşı.

Reklam

GÜZERGAH NO: 31 HANİFESULTAN

HAREKET SAATLERİ : 07:15 DE BAŞLAR 07:45 08:15 08:45 9:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19.15 -19:45 SON TUR

Durak Bilgileri :

Reklam

GÜZERGAH (HANİFE SULTAN) : Halıkent Ana Durak – Demirköprü – Gülcü Mezarlığı – H.Sultan Sosyal Tesisler – Halıkent Ekmek Fırını – Hanife Sultan Mezarlık – Kılıçaslan Sitesi – Ayazmana Mesirelik – Halıkent Kapalı Pazar Yeri – Demir Köprü – Aksu Cad. – PTT – Belediye İşhanı Önü.

NOT: 31 NUMARAMIZ 45 GEÇELERDE BORSA HATTINA GİTMEKTEDİR.

GÜZERGAH BORSA 31: 07:45 08:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15.45 16:45 SONTUR

Reklam

DURAK BİLGİLERİ:BELEDİYE İŞHANI ÖNÜ, BİLİM TIP, GÜLİSTAN KARAKOLU, ASRİ MEZARLIK, IŞIKKENT PAZAR YERİ, BORSA OKULU,BİNBİREVLER EKMEK FIRINI, EFE GAZİNOSU, ISBAŞ IŞIKLAR, YILMAZALAR AVM, KOÇCAM , ÖZKANLAR KAVŞAĞI, ÇARŞI.

GÜZERGAH NO: 32 FATİH MAHALLESİ

HAREKET SAATLERİ : 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 SON TUR.

Reklam

NOT : PAZAR GÜNLERİ ÇALIŞMAZ

Durak Bilgileri – Belediye iş Hanı Önü – Camlı Camii – Eski Hal – Hacılar Çeşmesi – Emek Taksi – Cuma Pazarı – 209.Cadde – Medine Camii – 202.Cadde – Beşirli Ekmek Fırını – Aydın Gıda – Yeni Adliye – 201.Cadde – Iyaş Park AVM – Otogar Orman Bölge Müdürlüğü – Özkanlar– Şehir hastanesi- İstasyon-Çarşı

GÜZERGAH NO:33 OKTAY PETROL ÇEVREYOLU

Reklam

HAFTA İÇİ :

İşe Başlama : 07:00 Çarşıdan Oktay Petrol istikametine hareket ederek işe başlar.

07:00 Çarşı – Oktay Petrol – Şehir Hst. – Çarşı

Reklam

07:30 Çarşı – Oktay Petrol – Diş Hst – Şehir Hst. – Çarşı

08:00 Çarşı – Oktay Petrol -Diş Hst – Şehir Hst. – Çarşı

08:45 Çarşı – Oktay Petrol – Diş Hst – Şehir Hst. – Çarşı

Reklam

09:45 Çarşı – Oktay Petrol – Diş Hst – Şehir Hst. – Çarşı

10:45 Çarşı – Oktay Petrol – Diş Hst – Şehir Hst. – Çarşı

11:45 Çarşı – Oktay Petrol – Diş Hst – Şehir Hst. – Çarşı

Reklam

12:45 Çarşı – Oktay Petrol – Diş Hst – Şehir Hst. – Çarşı

13:45 Çarşı – Oktay Petrol – Diş Hst – Şehir Hst. – Çarşı

14:45 Çarşı – Oktay Petrol – Diş Hst – Şehir Hst. – Çarşı

Reklam

15:45 Çarşı – Oktay Petrol – Diş Hst – Şehir Hst. – Çarşı

16:45 Çarşı – Oktay Petrol – Diş Hst – Şehir Hst. – Çarşı

17:45 Çarşı – Oktay Petrol – Diş Hst – Şehir Hst. – Çarşı

Reklam

18:45 Çarşı – Oktay Petrol –Şehir Hst. – Çarşı SON TUR.

NOT : CUMARTESİ-PAZAR GÜNLERİ ÇALIŞMAZ.

NOT : 07:30 turunda araç Oktay Petrol Işıklarına geldiğinde Sav istikametine doğru devam eder ve Pürlü Ford Servisi önünde ki kavşaktan U dönüşü yaparak tekrar güzergahına dönüş yapar.

Reklam

NOT : 07:00 ve 18:45 turlarında araç Diş Hastanesine gitmez.
Durak Bilgileri :

Tuhafiyeciler Sitesi Önü – Demirköprü – Belmaş Evleri – Opet – Fatih Kuran Kursu – Oktay Petrol – Çevre Yolu – Cezaevi ışıklar-kule246 arkası-üst geçit – Migros Kavşağı – İl Özel İdaresi – Şehir hastanesi- Karayolları – Gülkent Devlet Hastahanesi – Özkanlar – Belediye – Çarşı

GÜZERGAH NO:34 KÖY GARAJI – GÜLİSTAN

Reklam

HAREKET SAATLERİ : 07:15-08:00 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 SONTUR KÖY GARAJINDAN KALKAR.

Durak Bilgileri – Köy garajı Ana Durak – 105.Cadde – Tren İstasyonu –Şehir hastanesi- Karayolları – Gülkent Devlet Hastahanesi – Özkanlar – Yılmazlar Market – Bahçelievler Camii – Emek Taksi –Cuma pazarı-Turan nakliyat- Miraç Camii – Beyaz Saray Ögrenci Yurdu-Gülistan Saglık Ocağı- -108.Cadde – Gülistan Polis Karakolu – Bilim Tıp Merkezi – Doğum Evi – Devlet Hastahanesi – Tuhafiyeciler Sitesi – Demir Köprü – M.Akif ERSOY Gençlik Merkezi – Belmaş – İtfaiye – BETAŞ – Köy Garajı

CUMARTESİ PAZAR ÇALIŞMAZ.

Reklam

GÜZERGAH NO:36 AKKENT – BİNBİREVLER

HAREKET SAATLERİ:06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:30 22:30 23:30 SON TUR. SAAT BAŞI BUÇUKLARDA ÇARŞI VE AKKENTTEN KARŞILIKLLI OLARAK ÇALIŞIRLAR.

NOT:GECE SAATTE BİR ÇARŞIDAN KALKAR 21:30 22:30 23:30 SONTUR

Reklam

NOT:07:00 AKKENTTEN BAŞLAR HER YARIM SAATE BİR DEVAM EDER.

NOT:PAZAR GÜNÜ MERKEZDEN HAREKET SAATLERİ 07:30 08:00 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 SONTUR.

GÜZERGAH (BİNBİREVLER – ÇARŞI) :Binbirevler Ana Durak – Batıkent Cami – Batıkent Parkı – Mahrukatçılar Sitesi Altı – Asri Mezarlık – Gülistan Polis Krk. – Bilim Tıp – Eski Doğumevi – Eski Dev. Hst. – Çarşı.

Reklam

GÜZERGAH (ÇARŞI – AKKENT ) : Konya Pazarı – Belediye – Özkanlar – Eski Gülkent Hst. – Şehir Hst. – İl Jandarma – Yunus Emre Dev. Hst. – Ted Koleji – Orma – Doğa Koleji – Aliköy Kavşağı – Akkent.

GÜZERGAH (AKKENT – ÇARŞI) : Akkent Ana Durak – Aliköy Kavşağı – Tüvtürk Muayene İstasyonu – Orma – Ted Koleji – TEDAŞ – DSİ – Migros Kavşağı – Şehir Hst. – Eski Gülkent Hst. – Maliye – Stadyum – PTT – Çarşı.

GÜZERGAH (ÇARŞI- BİNBİREVLER) : Belediye İşhanı Önü – Eski Şifa Hst. – Bilim Tıp – Gülistan Polis Krk. – Asri Mezarlık – Eski Merko – Isbaş – Batıkent Cami – Binbirevler Ana Durak.

Reklam

GÜZERGAH NO:40 YENİ KYK KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Çarşıdan hareket saatleri

Hafta İçi : 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12.30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 22:30 SONTUR. AYRICA 23:35 DE TUHAFIYECİLER SİT. ÖNUNDEN HAREKET EDEN 22 NUMARA YENİ M.hüdavendigar_mihri hatun kyk gider.

Reklam

KYK DAN HAREKET SAATİ ÇARŞIDAN KALKIŞ SAATLERİNDEN 30 DAKİKA SONRA HAREKET ETMEKTEDİR.

DURAK BİLGİLERİ

Iyaş otelin yanından kalkar çünür yolu tıp fakültesi mensucat kız öğrenci yurdu.

Reklam

41 NO: YENİ KYK ERKEK ÖĞRENCİ YURDU

KYK: 10:30_11:30_12:30_13:30_14:30_15:30_16:30_17:30_18:30_ 19:30_20:30_21:30_ SAATTE BİR ERKEK KYK DAN KALKAR.

ÇARŞI IYAŞ OTEL YANI:11:00_12:00_13:00_14:00_15:00_16:00_17:00_18:00_19:00_20:00_21:00_22:00 ÇARŞIDAN KALKMAKTADIR.

Reklam

GİDİŞ:

NOT : Hafta sonu (Cumartesi – Pazar) günleri 48 numara çalışmadığından araç 41 numara olarak çalışır.

GÜZERGAH (41 NUMARA) : Isparta Erkek KYK – Şehir Hastanesi – Karayolları Kavşağı – Yıldırım Şekerleme – Otogar – Güleş Seçkin – Çarşı (Iyaş Otel Altı) – Belediye – Özkanlar – Şehir Hast. – Migros Kavşağı – Petek Sanayi – Diş Hast. – Isparta Erkek KYK.

Reklam

KYK ‘DAN IYAŞ OTEL ALTINDAN HAFTA İÇİ ÇALIŞMAZ. HAFTA SONLARI ÇALIŞIR.

GÜZERGAH NO: 42 BATI VE DOĞU YERLEŞKELERİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Hareket Saatleri

Reklam

Hafta İçi : 07:30 de başlar sezon boyunca 20dk ring olarak devam eder.Yogunluga göre ayarlanır.

18:00dan sonra saat başı buçuk Doğu yerleşkesinden hareket eder.

Durak bilgileri – Batı Yerleşkesi – Dogu Yerleşkesi Ziraat Fakültesi- Mensucat – Kız Öğrenci Yurdu

Reklam

GÜZERGAH NO:46 BATIKENT BATI VE DOĞU YERLEŞKELERİ

Hareket Saatleri:

Hafta İçi : – 6:40_7:30_8:00 37 numara-09.00 da 46 NUMARA OLARAK MAHALLEDEN ÜNİVERSİTEYE GİDER.

Reklam

SON TUR SDÜ TIP FAKÜLTESİ DURAĞI 16:00_17:00 _ 17:30

NOT:06:40 da 46 No:Güzergahı 37 no olarak devam eder

NOT:07:30 08:00 37 no: Asri mezarlık girişinden 46 no güzergahının tersine çalışır

Reklam

Cumartesi : Çalışmaz

Pazar : Çalışmaz

Durak Bilgileri: merkodan kalkar saat 09:00dan sonraki güzerğah Merko – 1001 evler – Yağmur Sitesi – Asri Mezarlık – Hızırbey – Gülistan Polis Karakolu – Beyaz Saray Öğrenci Yurdu – Miraç Camii – Turan Nakliyat – Deregümü Kavşağı – Zafer Kız Öğrenci Yurdu – M.Akif Ersoy Okulu-Önder Şekerleme-Cuma Pazarı – Otagar – Batı Yerleşkesi – Doğu Yerleşkesi – Tıp Fakültesi

Reklam

GÜZERGAH NO:47 HALIKENT BATI VE DOĞU YERLEŞKELERİ

HAREKET SAATLERİ:
SON TUR SDÜ TIP DURAĞI 16:00_17:00 _ 17:30

NOT: 47NOLU otobüsümüz 06:30 da kalp merkezinden 07:15 07:30 08:00 de 37 numara olarak 09:00 da 47 olarak çalışır. Güzergahı:Tria orta yol Ayazmana mesireliği Miğros Davraz kent Fatih kuran kursu Oktay petrol Çevre yolu Miğros Şehir hastanesi Keresteciler Kol çelik kavşagı olarak devam eder.SAAT 9:00 dan itibaren 47 olarak devam etmektedir.

Reklam

06.40:TRİYA -ORTA YOL-AYAZMANA PARKI-KÖYGARAJI ÜZERİ-47NOGÜZERGAHINI TAKİP EDER.

07:15:AYAZMANA PARKINDAN BAŞLAR 47NOLU GÜZERGAHI TAKİP EDER.

07:30:08:00:4 NO-12 NO TRİYA-ORTA YOL-AYAZMANA PARKI-DAVRAZ KENT-FATİH KURAN KURSU-OKTAY PETROL-ÇEVRE YOLU-ŞEHİR HASTANESİ ÜNİVERSİTE

Reklam

07:30 EMRE- SİDRE-TRİYA -ORTA YOL-AYAZMANA PARKI-GÜL EVLER-KÖY GARAJI ÜZERİ KARAYOLLARI KAVŞAGI- SANAYİ- ANADOLU MAH.-YILDIRIM ŞEKERLEME -ÜNİVERSİTE

CUMARTESİ PAZAR ÇALIŞMAZ

Durak Bilgileri:

Reklam

Ayazmana Mesireliği – Boğaz İçi Koleji – Şehit Muhsin Kiremitçi Ortaokulu – Fatih Kuran Kursu – Oktay Petrol – AQUA PARK – İBRAHİM DEMİRALAY İlkokulu – Bilal Habeşi Camii – Çevre Yolu – Cezaevi – Migros – Şehir Hastanesi – Özkanlar – Otagar – Batı yerleşkesi- Doğu yerleşkesi- Tıp Fakültesi

Hat 48 ERKEK KYK

YURTTAN KALKIŞ:

Reklam

48 NO: 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 22:00 SONTUR.

DOĞUDAN KALKIŞ:: 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:30 21:30 22:30 SONTUR.

GÜZERGAH BİLGİLERİ:KYK-ŞEHİR HASTANESİ-ANADOLU ÇEVRE YOLU-YILDIRIM ŞEKERLEME-(SAAT 10:00’DAN SONRA SAAT BAŞI VE BUÇUKLARDA KYK’DAN HAREKET DEN ARAÇ YENİ OTOGAR KAVŞAĞINA GELDİĞİNDE ÇÜNÜRÜN İÇİNDEN ÇİFT YOLDAN AKDENİZ KONUTLARI İSTİKAMETİNDEN TIP FAKULTESİNE DOĞRU GİDER BU UYGULAMA AKŞAM 22:30 SEFERİNE KADAR DEVAM EDER. HAFTAİÇİ GEÇERLİDİR. )-ÜNİVERSİTE.

Reklam

DÖNÜŞ:ÜNİVERSİTE-OTOGAR-GÜLEÇ SEÇKİN-KYK

48 A:09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 SONTUR.

GÜZERGAH BİLGİLERİ:KYK-MİGROS KAVŞAGI- ÇEVRE YOLU -ÜNİVERSİTE

Reklam

DÖNÜŞ:ÜNİVERSİTE- KOLÇELİK KAVŞAĞI- ÇEVRE YOLU-KYK

HAFTA SONLARI ÇALIŞMAZ.

Reklam
Okumaya Devam Et

Popüler