Site icon Gazete32

Cumhuriyet Bayramı İçin

CUMHURİYET BAYRAMINIZI
KUTLARKEN
DÜŞÜNDÜKLERİMİZ

Milletlerin tarihinde topluma yön veren, insanları belirlenen istikamette harekete geçiren ve insanları yüksek ideallere, derin ülkülere yönlendiren olaylar ve insanlar vardır. 1923 senesi 29 Ekiminde kurulan Cumhuriyet, demokrasi anlayışı içerisinde gelişen olayları bu açıdan ele alıp değerlendirmek lâzımdır…

Cumhuriyet bir yönetim çeşididir. Batıdan bize geçmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve İnönü’nün 28 Ekim 1923 akşamı yapılan çalışmaların sonucu ertesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan oturumlarda Cumhuriyet ilan edilmiştir. Onun için o zamandan bu zamana bu önemli gün millî bayram olarak kutlanmaktadır. Bu gün de Cumhuriyet Bayramı’dır.

BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN…

* * *
Bayramlar sevinç, muhabbet, sevgi günleridir. Bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşlik günleridir. Mill^ve dinî bayramları bu açıdan değerlendirmek gerekir. Böyle yapılmazsa bayramların ruh ve heyecanı yeterince ve bilinmesi gereken şekliyle kavranamaz. Bazılarının yapmaya çalıştığı gibi istismar konusu olur…

Onun için biz cumhuriyete demokrasi çizgisinde yaklaşıp bu günün derin anlamını vermeye çalışacağız. Kitabî ve ansiklopedik bilgilerin dışında insanımıza ruh ve heyecanını Mustafa Kamal Atatürk’ün vecizeleriyle vermeye çalışacağız…

1981-1936 yılları arasında yaşamış olan, 1923-1938 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapan ve Cumhuriyetin kuruluşundan vefatına kadar devam eden zaman çizgisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin İlk Cumhurbaşkanı olarak hizmet veren Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetle ilgili vecizeleri oldukça çoktur… Biz bunlardan ikisini değerli okuyucularımıza hatırlatacağız.

Bu vecizelerinde Mustafa Kemal Atatürk şöyle demektedir:

* Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır…

* Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür. Kültür okumak, anlamak, anladığından mânâ çıkarmak, ders almak ve zekâyı terbiye etmektir…

Bu veciz sözlerin yorumunu değerli okuyucularımıza bırakacağım. Yalnız birinci vecizede topraktan gelen insanın toprağa döneceği, ikinci vecizede ise millî eğitim sisteminin bizzat uygulanması gereken metodu ve unsurları veciz olarak ortaya konuyor. Bunları hatırlatacağım.

Fakat biz, Türkiye Cumhuriyetinin temelinin KÜLTÜR olduğunu kitaplara, pankartlara yazıyoruz. Esas yazılması gereken vecizenin ikinci cümlesini yazmıyoruz. Kültürün derin manasını kutladığımız millî bayramın ruhu ile bütünleştirmiyoruz veya bütünleştiremiyoruz.

İnşallah bu eksiklikleri kısa zamanda gideririz…