Site icon Gazete32

Can, Öğretmenler Gününü kutladı

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü İlyas Can’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı ;

Cumhuriyetin kuruluş yıllarından başlayarak, zor koşullarında Yeni Türkiye’nin yeni nesillerini  yetiştirme görevini inançla, umutla, azimle ve fedakârca yerine getiren öğretmenlerimiz bugün de bu kutsal görevi aynı inanç ve sevgiyle yerine getirmektedirler.

Dünyanın en kutsal  mesleklerinden olan öğretmenlik, her zaman bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olmuştur. Öğretmenlerimiz dün olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin öncüleri durumundadırlar.

Modern Türkiye’nin inşasında gelişim, değişim, dönüşüm ve kalkınmayı gerçekleştirerek gelecekle ilgili hedeflerine ulaşmasında en önemli görev öğretmenlerimize düşmektedir. Eğitim ve gelişme arasındaki sebep sonuç ilişkisi dikkate alındığında; yüksek okullaşma, kaliteli eğitim, öğrenci başına yapılan harcama, eğitimin bütçedeki payı ve ekonomik gelişmişlik arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Kuşkusuz ekonomik kalkınmışlıkta, ulaştırmada, bayındırlıkta, sağlıkta, adalette, savunmada ulaşılan son noktaları ileriye taşımak için bize en önemli ivmeyi kazandıracak olan unsur eğitim; eğitimin ivmesini ve kalitesini belirleyenler ise öğretmenlerimizdir.

Devletimiz, bu kapsamda Isparta’mızdaki okullarımızı kurumlarımızı bilgi ve teknoloji çağının gereklerine uygun şekilde donatarak bizleri daha güzel bir geleceğe ulaştıracak gençlerimize ve o gençleri yetiştirecek öğretmenlerimize her türlü imkânı sağlamaya çalışmaktadır. Eğitim camiamızın tüm sorunlarının çözülmesi için yapılacak pek çok şey olduğunun bilincindeyiz. Çünkü biz öğretmenler, özverili hizmetlerinin karşılığı olarak her şeyin en iyisine, en güzeline lâyıkız. Medeniyet yarışında en önemli gücün öğretmenlerimiz olduğunu biliyoruz. Dünyadaki dönüşümü takip edebilen, demokrasi ve adalet duygusu gelişmiş, öğrenme kültürü ileri seviyede, sadece okulda değil her mecrada öğrenebilen ve öğrenme isteğinde olan bireyler yetiştirme çabamızı öğretmenlerimizin gayret ve fedakârlıkları olmadan başarabilmemiz mümkün değildir.

Değerli Meslektaşlarım

Günümüzde, bilgi artık tek başına bir kuvvet olmaktan çıkmıştır ve bilgiyi etkin kullanmak daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle ülkelerin en önemli gücünü de bilgili ve nitelikli insan gücü oluşturmaktadır. Dolayısıyla gelişmiş devlet, toplum ve birey olma artık bilgiye sahip olma, onu kullanma ve paylaşma düzeyi ile doğru orantılıdır.

Bu duygularla sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere öncülük eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sağlıklı başarılı günler diliyorum.