Site icon Gazete32

BEN’İ MUHASEBE

K Ü P E
Türküler var başı belden aşağı,
Çalmayan radyonun pili cennetlik.
Kâfir meyve inmez daldan aşağı,
Yoksulun yaktığı çalı cennetlik.
Merhum A.R.KARAKOÇ

Aziz ve muhterem mukaddes dâvâmızın muazzez alperenleri!
Bu gün, bu fenâ aleminin nasıl bir parçasında, kimlerin sultasın altında ve hangi şart ve düsturlar muvacehesin de arzı hayat serüvenimizin acizane az da olsa muhasib olarak muhasebesini arzediyorum Peşinen sürçi lisanım olursa affola diyorum ve:

B E N!

Öyle bir diyara çıkıp gelmişim:
Sanki: hazineler şarındayım ben!
Doğarken ağlamış, mevte gülmüşüm,
Zannedersin, Mûsâ (a.s) karûndayım ben.

İskeletim çamur, sağ ayak NAMAZ!
Sol ayağım ZEKÂT, çaresiz komaz.
Yaratan aşkıyla ederken niyaz,
Rûhumun maşuku yârindeyim ben!

Kalktı: “Rabbım Rahmanımsın” diyerek,
Hâlîkına baktı, gülümsüyerek,
Kâbille başlayıp kıyamete dek,
Nüksedecek olan şerrindeyim ben!

Âdem’e (a.s) “meleklere öğret” dedi,
HAKK’tan aldı meleklere söyledi,
İblis onda, ırkçılığı yeğledi,
Ahd alıp verdiğim, yerimdeyim ben!

“Şu ağaç müstesna, Her nimet sizin,
Düşmanınız iblistir, ikinizin,
Yeyin, için, cennet içinde gezin”
Buyurdu yâ: Cennet cer’indeyim ben!

O kovuldu, âdem ise cennette,
Hasedinden köpürürken cinnette,
Tavus, yılan, aldanınca elbette,
Cennete taşıyan zar’ındayım ben,

İlk önce âdeme yaptı teşvişi,
Bildi ki: def etti “ bu iblis işi”
Velâkin aldandı, aklı kıt dişi!
Ayrılığın son baharındayım ben!

Tufanda Kenandım, yaptım bir hile,
Hilem ile hasret kaldım sahile.
Peygamberin oğlu demedi çile,
Gemiye zift yapan fırındayım ben.

Eyyûb’a, (a.s) kurt olup giren misâli,
Keşiş kızı Aslı, Kerem misâli,
Külünkle kayayı yaran misâli,
Ferhatın çilesi Şirindeyim ben!

Vahy’i “İKRÂ’” sını HİRÂ’da alan,
Kevni mükevvinâtın özü olan,
Emücesi Lehebce de horlanan,
Alemlere rahmet (S.A.V) terindeyim ben.

Sıddîk’ın, (r.a) yuların zekâtı için;
Yeminli emridir, “savaşı seçin”
Cibril’in (a.s) cennetten aldığı koçun,
Sahibi Habil’in turundayım ben!

Canavarın katlettiği koyunun,
Hesabının Ömer de (r.a) olduğunun,
Çuvalı sırtlayıp, aç bulduğunun,
Evine girdiği dar’ındayım ben!

Zinnûreyn’i (r.a) mushafını okurken,
İsmi zül-Celâli aşkla şakırken,
Âyetlerin tezgâhında dokurken,
Kanının aktığı yerindeyim ben.

Allah’ın (c.c) kılıncı Hazreti Ali (k.v)
Hariciler çekti, üstüne çalı,
Sabrın, ilmin, şeceâtin timsali,
Ledünni ilimin sırrındayım ben!

Furkan iledir HAKK-batıl, ayrılan,
Sevr de Sıddîk’ı acıtan yılan!
“Tek başına bir ümmettir” buyrulan,
Ğıffarinin, Ebû Zerr’indeyim ben:

Hakikâtin aynası ihvânların,
İsarı bahsolan şehid canların,
Cehennem narında Müslümanların,
Yandıkları od’un korundayım ben!

Haklının, haksızla yarışmadığı,
Tatlı’nın tuzluyla barışmadığı!
İzinsiz, suların karışmadığı,
Görmeyen gözlerin köründeyim ben!

Hakkın batıl ile vuruştuğunu,
Batıl kaybedince, buruştuğunu,
Şerrin hayır ile sarıştığını,
İdrak eden ruhun ser’indeyim ben:

Şuur bilinç oldu, tabiat=doğa,
Bunlarda, lezbiyen damızlık boğa,
Hünsa da tırmanır dumanlı dağa,
Zirvedeki rahmet kar’ındayım ben!

Erenlerin dergâhına yöneldim,
Yunus’layın eşiğinde dineldim.
İçimdeki düşman benden bunaldım,
Maziyi kapattım yarındayım ben.

Âdem (a.s) babamızdan iblise zağlı!
Havva anamızın idrâki bağlı!
Mûsâ (a.s) yirmi dört binli Âdem, oğlu!
Yirmi sekiz binli, karın’dayım benim!

Kader’i ilâhi: vadesi yetti,
Adnan Mendereste tecelli etti.

İki nazır ile huzura gitti,
Tefekkür sırrının birrindeyim ben!

Ülke karış karış parsellenerek,
İ.T’lere buyurun sizin denerek,
Dinsizlik alenen desteklenerek,
Saplanan eğserin zarında’yım ben!

Can Muhsin bir iken, hükmen bin idi,
Çatlı can: o iti bulurum dedi!
Cibilliyetsizler fırsat vermedi,
Hainin çektiği tırındayım ben!

Hayatına çeki-düzen verenin,
İsrafil’in (a.s) çalacağı sirenin,
HAKK divana götürecek trenin,
Gözünün, nûr saçan ferindeyim ben!

Garantim yok çıkmak için sabaha,
İSLÂMİ’ye şefâat yâ Mustafa (S.A.V)
Her nefes alışta tam iki defa,
Âzrail (a.s) yayının tirindeyim ben!

Dedim halleri kısada olsa derin kuyudan su alayım diye salladığım kovaya sadece Yusuf (a.s) değil, onunla birlikte, Bir rivayete göre veriyorum, 124 bin Enbiyâ, 124 milyinevliya,124 trilyon asfiya beraber geldiler Hoş geldiler sefalar getirdiler, Tabi bunlarla beraber Antalyadan Erep=İrep= Europa, Firavun. Urfadan Nemrut, İrandan Mecusi kisralar ve daha benzerleri de arzı endam eylediler. Eh herkes de hissesine tekabül eden payını aldı zannediyorum. Yorumunu siz yorulmaz mücadele muzafferlerine havale ederken Hayırlı geceler hayırlı akibetler diler Sevgi ve Selâmlarımı arzederim efendim Allaha emanet olasınız canlarım sizleri çok seviyorum