Site icon Gazete32

1453 İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH’İN AZMİ

          Babası İkinci Murad’ın vefatı ile 1451 senesinde Osmanlı Devletinin başına ikinci defa geçen Fatih, padişah olduktan sonra ilk iş olarak Anadolu’daki karışıklıkları önlemek için kolları sıvadı. İstanbul’u almak için hazırlıklara başladı. Boğaziçi’nin en dar yerinde Rumeli Hisarını yaptırdı. 
          1452 senesinde yapılan bu Hisar, karşısında bulunan Anadolu Hisarı ile beraber Karadeniz’den Bizansa yardımları ve girişi önledi. Edirne’de günün şartlarına göre büyük toplar döktürdü. Fetih için yedek ve takviye ordular kurma yoluna girdi.

         Çünkü Bizansı ve Bizansın başı olan İstanbul’u almak istiyor ve Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi vesellem’in:

“Kostantiniyye feth olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne büyuk kumandandır. Onu fethedecek asker ne büyük askerdir…” sözlerini aklından çıkarmıyor ve bir ulu emir olarak kabul ediyordu. Hazırlıklarını ilmin aydınlığında en iyi şekilde yapıyordu. Aynı zamanda İstanbul’u Allah’ın izniyle alacağına dair yeminler ediyordu.

        Ben bunu geçmiş yıllarda FATİH’İN YEMİNİ adı altında bir dörtlükle şöyle şiirleştirmiştim:

Yemin olsun kuşandığım kılıca;
Yemin olsun gökten gelen habere.
İstanbul’u fetih etmek isterim,
Yemin olsun Allah’a, Peygamber’e…

       Fatih azmi, gayreti ve çalışkanlığıyla örnek insandır. Bu azim ve gayreti İstanbul’un fetih olayında tamamen artmıştır. İlim adamlarıyla ve ordu komutanlarıyla yaptığı istişareler, alınan kararlar ve taarruzdan önce Bizans İmparatoru XI. KostantinPaleologos’a yaptığı teslim olması ve kan dökülmemesi teklifi, Fatih’in insanlık yanını göstermektedir…

       Onun için Fetih olayının hamasi yönünden çok zafer kazandıran gayret ve çalışmalara dikkat etmek gerekir ve bunun yanında bugün neler yapmamız lâzım geldiğini düşünmemiz, düşündüklerimizi bizzat hayata geçirmek gerekir. Çünkü İkinci Mehmet’in FATİH ünvanını alışı kolay olmamıştır…

       Fetih hazırlıklarını iki yıl gibi kısa zamanda tamamlayan Fatih, 1453 senesinin Nisan ve Mayıs aylarında süren 45 günluk kuşatmanın sonucu İstanbu’un Fethi gerçekleşmiştir. Bu dünya çapındaki Orta Çağ’ı kapatıp Yeni Çağ’ı açan olaydan alınacak dersler vardır. Biz, yazının uzamaması için YİĞİTLER adını taşıyan bir dörtlüğümüzle saygı ve sevgilerimizi sunarak alınacak dersleri özetlemiş olacağız…

Tevhîd yumağını örsün yiğitler,
Koca Fatihleri görsün yiğitler.
Şehitlik aşkıyla düşsün yollara,
Uzayda gemiler sürsün yiğitler.