Valilikten önemli duyuru!

Isparta - Ocak 29, 2015 11:11 pm A A

Isparta Vali Yardımcısı Taceddin Özeren Isparta’da yapılacak miting, yürüyüş ve toplanma bölgelerinin alanları hakkında açıklama yaparak yerlerini hakkında bilgi verdi. Vali Yardımcısı Özeren konuyla ilgili şunları söyledi;

“Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yerini, zamanını, usul ve şartlarını belirleyen 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve kanunun uygulanmasına dair yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Isparta ilinde yapılacak miting ve yürüyüşlerde, toplanma bölgeleri, gösteri yürüyüşü güzergâhları, miting ve dağılma alanları, afiş ve pankart asılacak yerler ile basın açıklamaları ile ilgili düzenlemeler aşağıya çıkartılmıştır.

A-TOPLANMA BÖLGELERİ, YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHLARI, MİTİNG VE DAĞILMA ALANLARI:

1. BÖLGE

a)  Miting Alanı: Davraz Mahallesi’ndeki Tren Garı Meydanı.

b) Toplanma Bölgesi: İstiklal Mahallesi 116 Cadde üzeri, 1206, 1207 ve 1220 Sokakları girişinde bulunan 6 Mart Kapalı Spor Salonu karşısındaki boş alan.

c)  Yürüyüş Güzergahı: İstiklal Mahallesi 116 Cadde üzeri, 1206, 1207 ve 1220 Sokakları girişinde bulunan 6 Mart Kapalı Spor Salonu karşısındaki boş alandan başlamak üzere, 116 Caddeyi takiben ara sokaklara sapmadan, Stadyum Kavşağından 114 Caddeye (İstasyon Caddesi) dönerek tren garına doğru yürüyüşe devam edilecek, miting alanına intikal edilerek burada yürüyüşe son verilecektir.

d)  Dağılma Güzergahı: Dağılım miting alanından başlayarak hiç bir ara sokağı sapmadan 105 Cadde üzerinden 113 Cadde ve 115 Cadde kavşağına kadar, yine çarşı istikametine doğru İstasyon Caddesinden yürüyerek Tümen Kavşağında son bulacaktır. (Not: İstasyon Caddesi Atatürk Stadyumunda maç oynanması durumunda kullanılmayacaktır.)

e)  Alternatif Toplanma Bölgesi: Karaağaç Sosyal Tesisleri Kavşağı.

f)  Alternatif Yürüyüş Güzergahı: Karaağaç Sosyal Tesisleri Kavşağı toplanma bölgesi, buradan 105 Caddeyi takiben hiçbir ara sokağa sapmadan tren garına doğru yürüyüşe devam edilecek, miting alanına intikal edilerek burada yürüyüşe son verilecektir.

2. BÖLGE

a) Miting Alanı: Modernevler Mahallesi 3112 Sokak üzerinde Sağlık Parkı yanındaki boş alan.

b) Toplanma Bölgesi: Anadolu Mahallesi Sosyal Tesisler önündeki boş alan.

c) Yürüyüş Güzergahı: Anadolu Mahallesi Sosyal Tesisler önündeki boş alan toplanma bölgesi, bu alandan başlayarak 4210 Sokağı takiben 161 Cadde ve 103 Caddeden ara sokaklara sapmadan yürüyüşe devam edilecek, 3112 Sokağa dönerek doğrudan miting alanına intikal edilerek burada yürüyüşe son verilecektir.

d) Dağılma Güzergahı: Dağılım miting alanından başlayarak 3112 Sokağa takiben hiçbir ara sokağa sapmadan 142 Cadde ve 103 Cadde kavşağında son bulacaktır.

e) Alternatif Toplanma Bölgesi: Anadolu Mahallesi 3112 Sokak ile 3122 Sokağın kesiştiği Benzin İstasyonu yanındaki kavşak.

f) Alternatif Yürüyüş Güzergahı: Anadolu Mahallesi 3112 Sokak ile 3122 Sokağın kesiştiği Benzin İstasyonu yanındaki kavşak toplanma bölgesi, buradan başlamak üzere 3112 Sokağı takiben yürüyüşe devam edilecek, Modernevler Mahallesi Sağlık Parkı yanındaki miting alanına intikal edilerek burada yürüyüşe son verilecektir.

3. BÖLGE

a)  Miting Alanı: Binbirevler Mahallesi’nde bulunan Halk Pazarı Meydanı.

b)  Toplanma Bölgesi: Batıkent Mahallesi 263 Cadde üzerindeki Batıkent Camii önünde bulunan boş alan.

c)  Yürüyüş Güzergahı: Batıkent Mahallesi 263 Cadde üzerindeki Batıkent Camii önünde bulunan boş alan toplanma bölgesi, bu alandan başlayarak 263 Caddeyi takiben 238 Caddeye girilerek, 4729 Sokağa dönerek yürüyüşe devam edilecek ve miting alanına intikal edilerek burada yürüyüşe son verilecektir.

d)  Dağılma Güzergahı: Dağılım miting alanından başlayarak 238 ile 239 Cadde ve 4727 ile 4729 Sokaktan 263 Cadde istikametine doğru olacak, 263 Caddede son bulacaktır.

e)   Alternatif Toplanma Bölgesi: Binbirevler Mahallesi 4728 Sokak ile 263 Caddenin kesiştiği yerde bulunan boş alan.

f)  Alternatif Yürüyüş Güzergahı: Binbirevler Mahallesi 4728 Sokak ile 263 Caddenin kesiştiği yerde bulunan alan toplanma bölgesi, bu alandan başlamak üzere 4728 Sokağı takiben yürüyüşe başlanacak, 4729 Sokağa dönerek ara sokaklara sapmadan yürüyüşe devam edilecek ve miting alanına intikal edilerek burada yürüyüşe son verilecektir.

4. BÖLGE

a) Miting Alanı: Valilik Önü Cumhuriyet Meydanı. Yapılacak olan seçimlerle ilgili seçim mitinglerinde kullanılacak miting alanıdır.

b)  Toplanma Bölgesi: Dağılım Miting alanından başlayarak Hükümet Caddesi Kaymakkapı ve Tümen Kavşağı İstikameti, Atatürk Parkı yanından Aksu Caddesine, Ulu Camii yanında bulunan park içinden Zübeyde Hanım Caddesine olacak şekilde düzenlenecektir.

B- AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER:

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin çağrı ve propaganda amacıyla kullanılan basılı ve çoğaltılmış afişler, ilgi (d) sayılı yazıda belirlenen, şehrin muhtelif yerlerine konulan bilboardlara, asılması gereken bez afiş ve benzerleri ise aşağıda belirtilen yerlere asılacaktır.

1- 6 Mart Atatürk Caddesi Halı Sarayı köşesi ile Halil Hamit Paşa Kütüphanesi arası (1 adet)

2- Mimar Sinan Caddesi Belediye Binası ile  Mimar Sinan Camii arası (1 adet)

3- Aksu Caddesi Ordu Evi ile Demir Köprü arası (1 adet)

4- İstanbul Caddesi Otogar Kavşağı ile Özkanlar Kavşağı arası geliş istikametine (1 adet)

5- Cumhuriyet Caddesi Halk Pazarı ile Kültür Sineması arası (1 adet)

6-Hastane Caddesi Nazmi Toker İlköğretim Okulu ile Özel İdare Kavşağı arası (1 adet) bez afiş asılacaktır.

C- BASIN AÇIKLAMALARI:

İnsan hak ve özgürlükleri, ülkemizde olduğu gibi uluslararası toplumun da ortak değer ölçüsü haline gelmiştir. Bilindiği üzere Anayasa, İnsan hak ve özgürlükleri kapsamında düşünce ve kanaat hürriyetinin önceden izin almaksızın gerçekleştirilebileceğini güvence altına almıştır.

Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti başlıklı maddelerinde güvence altına alınan düşünce ve kanaatlerin açıklanma ve yayınlanması söz konusu maddelerin ikinci paragraflarında milli güvenli, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suçların önlenmesi amaçlarıyla sınırlanabileceği bu hak ve özgürlüğün sınırlandırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda 5442 sayılı İl İdare Kanununun 11. Maddesinin (c) bendinde, Valilere verilen yetkiler dahilinde aynı kanunun 11. Maddesinin (a) bendindeki hükümler çerçevesinde kamu düzeni ve güvenliği korumak amacıyla İlgi (c) sayılı genelgenin 3. Maddesinde “Kamu düzeni ve güvenliğinin korunabilmesi amacıyla, mülki idare amirliği tarafından yargı kararları ile oluşan içtihat çerçevesinde, basın açıklaması yapılamayacak yerler önceden belirlenebilir. Bu halde belirlenen yerler uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur.” hükmüne amirdir.

Basın açıklaması adı altında “kamuoyunun bilgilendirme ve kamuoyu oluşturmak amacıyla; şiddet içermeyen, kamu düzenini bozmadan, makul sürede ( en fazla iki saati geçmemek üzere), gürültü ve çevre kirliliğine yol açmadan, yaya ve araç trafiğine engel olmayacak sayıda katılımla gerçekleştirilen yazılı veya sözlü eylem ve etkinlikler” in ilimizde ” huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kesintisiz görev yapmakla görevli kurumların hizmetlerinin aksaklığa uğratılmaması ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla;

Basın açıklamaları, Vilayet, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, 40. Piyade Alayı, Askerlik Şube Başkanlığı, Eğitim ve Öğretim saatlerinde İlk ve Orta Öğretim Okulları önlerinde ve çevresinde yapılmayacak, bunun dışında kalan yerlerde yapılabilecektir.”

Isparta - 11:11 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

  • Bilge Kaya Ocak 30, 2015 5:11 am

    Güvenlik bürokratları Isparta Cumhuriyet Savcılarından Mazlum Şahin’in Haziran Başkaldırısı hakkındaki polis fezlekesini reddine ilişkin metnini okursa bu tür çalışmalara gerek duymazlar…

SON TWEETLER