“Maaş zammında ihanet, promosyonunda rezalet”

Okunuyor | “Maaş zammında ihanet, promosyonunda rezalet”

Türk Sağlık-Sen Isparta Şube Başkanı Hayati Yıldız “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda yapılan promosyon anlaşmasında da bir rezalete imza atmışlardır” dedi Memur-Sen’e bağlı Sağlık Sen toplu sözleşmesinde yapılan maaş  zammı hakkında şu açıklamaları yaptı;

“Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen 2014’te memur maaşları için hükümetin ilk teklifinden daha düşük olan seyyanen 123 TL yeter deyip imza atmışlardı.  Bu imza ile yapılan ihanet sonucunda kamu çalışanlarına 2014 yılı zehir edilmiş maaş zammı enflasyon karşısında önce erimiş, aylar geçtikçe de memur zarar etmişti.

Öyle ki, 123 TL ile ortalama memur maaşına yüzde 5.2 zam gelirken, enflasyon yılın ilk 11 ayı için yüzde 9.2 olmuştu. Yani sadece enflasyon farkı alınmaması nedeniyle oluşan zarar yüzde 4 olmuştu. Sabit ek ödeme, aile yardımı gibi maaş dışı sosyal ödemelere 1.5 yıl bir kuruş bile zam gelmemesi ile de çalışanların kaybı daha da katlanılmaz bir hal almıştı.

Toplu sözleşmede böylesine bir felakete neden olanlar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda yapılan promosyon anlaşmasında da bir rezalete imza atmışlardır.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli 275 Bin çalışan adına imzaladıkları promosyon anlaşmasında 5 yıllığına her yıl 475 TL ödenmesini kabul etmişlerdir.

Bu bir rezalettir. Çünkü;

Promosyon anlaşmasında kişi sayısı ne kadar artarsa çalışanın alacağı parada o ölçüde artmaktadır. Çünkü bankaya her ay yatacak maaşların toplamının büyümesi, işlem hacminin de büyümesi demektir. Bankalar daha çok kazanmak için daha çok promosyon vermeye razı olmaktadırlar.

Rakamların yakın olması açısından dikkatinize sunuyoruz. Kayseri Erciyes Üniversitesinde yetkili Türk Eğitim-Sen ve Türk Sağlık-Sen şubeleri, promosyon anlaşmasında 3 yıllığına tek seferde ödenmek suretiyle 2  Bin 350 TL karşılığında anlaşma imzalanmıştır.  Ege Üniversitesinde Türk Sağlık-Sen İzmir Üniversite şubemizde 3 yıllığına tek seferde peşin olarak kişi başına 2 bin 158 TL’lik bir promosyon anlaşması imzalamıştır.

Şubelerimizin tek seferde 3 yıllığına aldığı promosyon parasını bunların 275 bin çalışan için 5 taksit halinde 5 yıllığına alması pazarlıktan ne anladıklarını ortaya koymaktadır.

5 yıllık anlaşma demek 3 yıllık anlaşmalar göz önüne alındığında iki promosyon dönemi demektir. Yani süre açısından da bir rezalete imza atmışlardır. İki promosyon dönemine bir dönemlik promosyon parası almışlardır.

Bu tam anlamıyla bir hezeyandır. Ayrıca bu rezalete imza atanlar birde “Masadan çekildik,420 TL’yi 475 ‘e çıkarttık” gibi söylemlerde bulunmaktadırlar. Sormak istiyoruz; Sizin pazarlık gücünüz bu mudur ?  Sadece yıllık 55 TL artmasına mı gücünüz yetmiştir. Bir yıllığına 55 TL için varınızı yoğunuzu ortaya koyacağınıza  tek seferde ödenmesi için bastırsaydınız da bu para çalışanların bir işine yarasaydı. 5’e bölünerek kuşa çevrilen ve pula dönen bu para çalışanın hangi derdine derman olacaktır.

Kısacası 275 bin sağlık çalışanının 5 yılı heba edilmiştir.  Promosyon anlaşması tam bir fiyasko ile sonuçlanmıştır.  Biz sadece bir örnek verdik ve zararı anlattık. Çalışanlar daha önce aldıkları promosyon paraları ile bu anlaşmanın şartlarını karşılaştırsınlar ne kadar zararda olduklarını daha iyi anlayacaklardır.

Masada görüşerek sorunları çözüyoruz, onun için eylem yapmıyoruz diye sarı sendikacılıklarını bahanelerle örtmeye çalışanlar toplu sözleşmede olduğu gibi promosyon ihalesinde de felakete, rezalete neden olmuşlar ve çalışanın hakkını yine çarçur ederek ihanet etmişlerdir. Alanların değil salonların sendikacısı olduklarını göstermişlerdir. Maaş zammındaki ihanete maaş promosyonunda rezaleti de ekleyerek idareyi çok iyi selam çakmışlardır.

Bakanla pinpon oynamayı, makam odalarında çay içmeyi sendikacılık zannedenlerin gerçekleştirdiği iki ciddi pazarlık toplantısında da rezalet bir sonucun ortaya çıkması bunların kime hizmet ettiğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.  Nasıl pazarlık yapıp iş çözdükleri bir kez daha görülmüştür.

Buradan sağlık çalışanlarına sesleniyoruz. Biz daha öncede ifade etmiştik. Kötüler kendilerine tahammül edildikçe azarlar. Siz bunlara üye olarak kalmaya ve tahammül etmeye devam ederseniz, maaş zammı ve promosyon parasında olduğu gibi daha çok zarar çekersiniz. Bunlara hadlerini bildirmeniz lazım. Size yaptıklarına karşı tepki göstermeniz lazım. Bir dakika bile üye olarak kalmamanız lazım.

Yapılan Yorumlar
 • Abdullah dedi ki:

  Sayın Yıldız, kelime oyunları ile milleti kandırmayalım lütfen, önce oturup dersimize çalışalım, millete çıkıp ondan sonra açıklama yapalım. Alın size 2014 yılında memurların ve EMEKLİ MEMURLARIN kazanımları… ha unutmadan emekli olunca sizlere de yansıyacak bunlar, belki o zaman Allah razı olsun dersiniz.

  Not: Aşağıdaki maddeler alıntıdır. Yapılacak denilenlerde YAPILMIŞTIR.
  Taban aylığa brüt 175 net 123 TL olmak üzere %17 zam yapılacak,

  Emekli memur maaşlarına net 146 TL artış yapılacak,

  Emekli olan kamu görevlilerinin ikramiyelerinde 5.250 TL artış olacak,

  Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2015 yılı için %3 + %3 oranında zam
  yapılacak,

  2015 yılında yapılan zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde
  aradaki fark kadar ilave artış yapılacak,

  Toplu Sözleşme İkramiyesi %33 oranında artırılarak 60 TL olarak ödenecek,

  399 sayılı KHK’ye tabi personelin ücret tavanı 2014 yılı için 4.203,56
  TL’ye, 2015 yılı ilk altı ayı için 4.329,98
  TL’ye ve ikinci altı ayı için 4.459,88 TL’ye yükseltilecek,

  YPK Kararıyla ücretleri belirlenen personele 175 TL zam yapılacak,

  YPK Kararıyla ücretleri belirlenen personele 2015 yılı için %3 + %3
  oranında zam yapılacak, zamların enflasyonun altında kalması halinde aradaki
  fark kadar ilave artış yapılacak,

  Sözleşmeli personel yemek yardımından yararlanmaya devam edecek,

  Emekli olan kamu görevlilerine 375 sayılı KHK uyarınca verilen tazminat
  tutarı 2015 yılı birinci altı ayı için 1.072 TL, ikinci altı ayı için 1.104 TL olarak
  ödenecek,

  4/C’li personelin ücretleri brüt 350 net 253 TL artacak,

  375 sayılı KHK eki II ve III sayılı cetvellerde yer alan personelin maaşı,
  brüt 175 net 123 TL artacak,

  4/C’li personele çalışmayan eşi için 164 TL eş yardımı, 0 – 6 yaş
  grubundaki her çocuk için 38,40 TL ve 6 yaş üstündeki her çocuk içinde 19,20 TL
  aile yardımı verilecek,

  4/C’li personel fazla çalışma ücreti almaya devam edecek,

  Burs alan çocuklar için de aile yardımı ödeneği verilmeye devam edilecek,

  Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk
  zammı ödenmeye devam edilecek,

  Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap
  patologu ve sosyolog unvanlı kamu görevlilerine; İş Güçlüğü, İş Riski,
  Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek
  tazminat oranları uygulanmaya devam olunacak,

  Seyyar görev tazminatı ödemelerinde il sınırı uygulamasına devam edilecek,

  Belediye ve
  mücavir alan dışındaki baraj, santral, maden sahası, fabrika, trafo, gar ve
  istasyon gibi yerlerde bulunan kamu konutlarından kira alınmamaya devam
  edilecek,

  KİT personeli
  lojman kirasının yüzde 85’ini ödemeye devam edecek,

  KİT’lerde
  ödenen kıdem ücretine esas sürelerin 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şeklinde
  uygulanmasına devam edilecek,

  İtfaiye ve ARFF memurlarının Genel İdari Hizmetleri sınıfında değerlendirilmesine
  devam edilecek,

  Yüksek öğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika temsilcisinin
  bulundurması uygulamasına devam edilecek,

  Kamu Avukatlarının vekâlet ücreti aylık üst sınırı % 33 oranında
  artırılarak brüt 9.214 TL’den 11.979 TL’ye çıkarılacak,

  Nöbetçi memurluğun kaldırılmasına ilişkin yasal düzenleme yapılacak,

  Programcı ve çözümleyici unvanlı personel, Teknik Hizmetler Sınıfı
  kapsamına alınacak ve İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk
  Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarından
  yararlandırılacak,

  B-
  Hizmet Kollarına İlişkin Toplu Sözleşme Kazanımlarımız

  Öğretmenlerin eğitim
  ve öğretim tazminatları 150 TL artırılacak,

  Öğretim
  yılına hazırlık ödeneği; 2014 yılında 110 TL artırılmak üzere 850 TL, 2015
  Yılında ise 950 TL olarak ödenecek,

  Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyeleri
  ile yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öğretim
  üyelerine akademik jüri ücreti ödenmesine devam edilecek,

  Genel idari
  izinli olma durumu ile öğrencilerin sınıf veya okul bütünlüğünde izinli
  sayılmaları hallerinde yönetici ve öğretmenlerin görevlerini yapmış sayılmaları
  uygulaması devam edecek,

  Ders dışı
  eğitim çalışmaları kapsamında öğretmenlerin alabileceği ek ders saati sayısı
  sınırına ilişkin %20 artırım uygulanması devam edecek,

  Sınav
  komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü kapsamında ek ders ücreti ödenmesine
  ilişkin görev sayısı sınırlamasının uygulanmamasına devam edilecek,

  MEB merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kurumlarda geçici görevlendirilen
  yöneticiler daha fazla tutarda olan ek ders ücretinden yararlandırılmaya devam
  edilecek,

  Rehber
  öğretmenlerine ek ders ücreti ödenmeye devam edilecek,

  İkili öğretim
  yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerine haftada 2 saat artırımlı ilave ek
  ders ücreti ödenmesine devam edilecek,

  Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmışlara %5, doktora yapmışlara %15
  artırımlı ödenmesine devam edilecek,

  İLKSAN üyeliğinin
  isteğe bağlı olması uygulamasına devam edilecek,

  İl eğitim denetmenleri
  ve denetmen yardımcılarına avans ödenmesine devam edilecek,

  MEB’e bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının
  aylık karşılığı ders görevi 6 saatten 2 saate düşürülecek,

  Yatılı ve
  pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen diğer örgün ve yaygın
  eğitim kurumları öğretmenlerine, gece nöbeti tutmaları halinde 2 saat ilave ek
  ders ücreti (17,40 TL) ödenecek,

  Yüksek öğretim kurumları genel sekreter yardımcılarının ek göstergelerinin
  3600’e yükseltilme çalışması yapılacak,

  Alan adları değişen branş öğretmenlerinin eğitim-öğretim tazminatlarıyla
  ilgili olarak talim ve terbiye kurulu kararları dikkate alınarak yeniden
  düzenleme yapılacak

  Farklı idarelerde düzenlenen aynı mahiyetteki sınavlarda görev alanlara aynı
  tutarda sınav ücreti ödenmesi konusunda düzenleme yapılacak,

  Yataklı
  tedavi kurumlarındaki ve yatılı sosyal hizmetler kuruluşlarındaki sözleşmeli
  personel yemek servislerinden ücretsiz yaralanmaya devam edecek,

  112 acil sağlık
  hizmetlerinde acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı teknisyeni olarak görev
  yapan personelin performans puanlarına 10 puan fazladan ilave edilmesine devam
  edilecek,

  Mesleki üst
  öğrenimi bitiren sözleşmeli personelin ücreti üst öğrenimliler için ödenen
  ücret esas alınarak ödenmeye devam edilecek,

  Tabip dışı
  sağlık personelinin ek ödemeleri aylıklarıyla birlikte ödenmeye devam edilecek,

  Adli Tıp Kurumu ile tıp fakültelerinde görev yapanlara yapılan ek ödemelerin
  aylıklarıyla birlikte ödenmesine devam edilecek,

  112 acil sağlık
  hizmetlerinde görev yapan personelin, ek ödeme tavan tutarının 50 puan artırım
  yapılmak suretiyle %200 olarak uygulanmasına devam edilecek,

  Sağlık
  personelinin nöbet ücretinin dini bayramlarda %20 artırımlı ödenmesine devam
  edilecek.

  Yoğun bakım,
  diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbet
  ücreti %50 artırımlı ödenecek,

  Sağlık personelinin ek ödeme tutarının, 375 sayılık KHK’de kadro, görev
  unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş ek ödeme net tutarından az
  olmaması uygulaması devam edecek.

  Vekâleten yürütülen görevle ilgili ek ödeme tutarının belirlenmesinde,
  vekâlet edilen kadroya ilişkin matrahın esas alınması uygulamasına devam
  edilecek.

  Sağlık hizmetleri sınıfında ek ödemeden yararlanan personelin almış olduğu
  net ödeme tutarının 375 sayılı KHK uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet
  sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı
  ve eğitimi benzer olanların almış olduğu toplam net ödeme tutarından az olması
  halinde aradaki farkın döner sermaye bütçesinden ödenmesi uygulamasına devam
  edilecek ve mali yılsonunda gerçekleştirilen bu ödeme (mahsuplaşma) aylık
  olarak gerçekleştirilecek.

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda vekâleten
  yönetici olarak görevlendirilen öğretmenlere, zam ve tazminatlar ile ek ders
  ücreti ödenmesi uygulamasına devam edilecek.

  Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuarlarda çalışan personelin bu birimlere
  ilişkin ek ödemeleri, özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar
  üzerinden ödenecek.

  Entegre hastanelerindeki özellik arz eden birimlerde çalışan personelin ek ödeme tavan tutarı 50 puan artırım
  yapılmak suretiyle %200 olarak uygulanacak.

  Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı B tipi 112 istasyonlarında çalışan
  personele %40 oranında ek puan verilecek,

  Tabip dışı personelden kurumca oluşturulan komisyon ile resen
  görevlendirilenlere, asıl kurumu ile görevlendirildiği kurumun ek ödemesi
  birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme verilecek,

  Sağlık tesisi kalite katsayısı, ek ödemelerin hesaplanmasında dikkate
  alınmayacak, buna bağlı olarak sağlık personelin alabileceği ek ödeme tutarı
  artacak,

  Gelir İdaresi
  Başkanlığı ve SGK’da zorunlu olarak gezici görev yapan kamu görevlilerime
  seyahat kartı verilmesi uygulaması devam edecek,

  İçişleri Bakanlığı
  Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı personeline,
  Genel, Yerel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde fazla çalışma yaptırılması
  halinde 5 kat tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi uygulaması devam edecek,

  Emanet
  memurları kadrolarındakiler için öngörülen iş riski zammı bir kat artırımlı
  olarak ödenecek,

  İcra
  memurlarının özel hizmet tazminat oranları 5 puan artırımlı olarak uygulanacak,

  Mahkemelerde görev yapan kamu görevlilerine fazla çalışma ücreti ödenmesi
  konusunda Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nca yasal düzenleme çalışması
  yapacak,

  Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapanlar için
  servis hizmeti sağlanması konusunda çalışma yapılacak,

  Yerel yönetimlerle yapılan sözleşmelere bağlı olarak ödenen sosyal denge
  tazminatı tavan tutarı, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 100’ü olarak
  uygulanmaya devam edilecek,

  Yerel yönetimlerdeki sözleşmeli personelin ek ödemesinin, 375 sayılı KHK’ye
  ekli I sayılı cetvelde belirtilen tutarlar üzerinden ödenmesine devam edilecek,

  Büyükşehir Belediye Kanunu ile İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında personele 1.920
  ve 2.765 TL tutarında ikramiye ödenmesi uygulaması devam edecek, tutarlar 2015
  yılında %3+%3 oranında artacak,

  Büyükşehir belediyelerine bağlı kuruluşlarda çalışan daire başkanlarının ek
  göstergelerinin 3.600’e yükseltilmesi konusunda yasal çalışma yapılacak,

  TRT’de
  verici istasyonlarında çalışan personel ile stüdyo ve haber müdürlüklerinde
  çalışan personele koruyucu gıda yardımı verilmeye devam edilecek,

  TRT’de sabah nöbetine gelen personele
  kahvaltı verilmesi uygulamasına devam edilecek,

  Büyükşehirlerde görev yapan posta dağıtıcısı
  personele ücretsiz fotoğraflı kart verilmek suretiyle ücretsiz ulaşım hakkından
  yararlanması uygulaması devam edecek,

  Tebligat,
  kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo dağıtımını kurum aracıyla
  yapan personele ödenen ilave ücret 20 TL’den 50 TL’ye yükseltilecek,

  PTT gişe
  memurlarına da aylık 50 TL ilave ücret ödenecek,

  TRT’de
  verici istasyonlarında çalışan personele hizmetin gereği giyilmesi gereken
  giyim malzemesinin kurum tarafından karşılanması uygulaması devam edecek,

  TRT personeli,
  lojman kirası bedelinin yüzde 85’ini ödeyecek,

  PTT’de merkez nüfusu yüz bini aşan yerleşim yerlerinde görev yapan mobil
  posta dağıtıcılarına tayın bedeli ödenecek,

  TRT’de yayında çalışan personele gündüz nöbet değişimlerinde servis hizmeti
  sağlanacak,

  PTT Başmüdürlerinin ücret ve tazminatları, 375 sayılı KHK II sayılı
  cetvelin 9’uncu sırasındaki göstergeler esas alınarak aynı KHK’nin ek 10’uncu
  maddesi uyarınca ödenecek,

  Arazide fiilen çalışmak üzere görevlendirilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
  personeline her gün için 200 gösterge rakamı üzerinden kadastro tazminatı
  ödenmesine devam edilecek,

  Tapu kadastro çalışanlarının mali sorumluluklarına ilişkin mağduriyetin
  giderilmesine yönelik olarak Medeni Kanun’un 1007 nci maddesine yönelik yasal
  çalışma yapılacak,

  Kamu görevlilerinin zorunlu olmadıkça günlük çalışma saatleri dışında
  çalıştırılmamasına, zorunlu olarak çalıştırılanlara ise izin verilmesine dair
  Başbakanlık Genelgesi çıkarılacak,

  Ulaştırma
  hizmetlerinde sağlığı tehdit eden işlerdeki personele koruyucu gıda yardımı
  yapılmaya devam edilecek,

  TCDD ve bağlı
  ortaklıklarında çalışanlara kendileri, eşleri ve 25 yaş altındaki çocukları
  için yılda 2 kez ücretsiz seyahat hakkı verilmesi uygulamasına devam edilecek,

  TCDD’de kataner hattının geçtiği işyerlerindeki personele her ay 25 TL
  ilave ücret ödenecek,

  TCDD manevra personeline ödenen hizmet tazminatına ilişkin sorunlar
  giderilecek,

  ARFF ve Apron memurlarının YPK kararı ile belirlenmiş ücret skalası, DHMİ
  ile birlikte koordineli değiştirilecek,

  Orman
  yangınlarıyla mücadele eden personele koruyucu giyim ve donanım malzemesi verilmesi
  uygulaması devam edecek,

  Orman
  yangınlarına havadan müdahale eden personele her uçuş günü için 900 gösterge
  rakamı üzerinden (69 TL) yangın tazminatı ödenmesine devam edilecek, (2015
  yılının ilk altı ayında 71 TL ikinci altı ayında 73 TL olarak uygulanacak),

  Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatındaki personelden orman yangınlarına
  doğrudan müdahale edenlere 5 kat üzerinden ödenen fazla çalışma ücreti, 50
  saatten 60 saate yükseltilerek ödenmeye devam edilecek,

  Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele
  normal fazla çalışma ücretinin 5 katı üzerinden ödenmek üzere ayda 60 saate
  kadar fazla çalışma ücreti ödenecek,

  Orman muhafaza memurları, resmi üniformalı
  bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından
  ücretsiz yararlanmaya devam edecek,

  Tarım ve
  ormancılık hizmetlerinde insan sağlığını tehdit eden işlerde çalışan personele
  koruyucu gıda yardımı yapılacak,

  Enerji hizmetleri
  kolunda tehlikeli
  işyerlerindeki personele koruyucu gıda yardımı yapılmaya devam edilecek,

  Enerji ve madencilik
  hizmetleri kolundaki kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuar, yer
  altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personele koruyucu giyim malzemesi verilmeye
  devam edecek,

  Enerji hizmetleri kolunda çalışan
  personelin çocukları işçilerde olduğu gibi okul servislerinden ücretsiz
  yararlanmaya devam edecek,

  Enerji hizmetleri kolunda baraj, termik santral, fabrika, trafo vb iş
  yerlerinde çalışan
  personel ve aileleri sosyal servislerden ücretsiz yararlanacak,

  MTA personeline ücretsiz yemek yardımı verilecek,

  Sümer Holding personeline yönelik işsizlik sigortası primi uygulamasına son
  verilmesine ilişkin yasal düzenleme çalışması yapılacak,

  TEİAŞ yük tevzi müdürlüklerinde vardiyalı teknik personelin temel
  ücretlerine ilave 50 TL ücret eklenmesi uygulamasına devam edilecek,

  Enerji hizmetleri kolunda normal mesai saatleri dışında vardiyalı çalışan
  personele servis hizmeti sağlanacak,

  Dini
  bayramlarda çalışan imam-hatiplere ve müezzin-kayyımlara, her gün için 8 saat
  üzerinden ve normal fazla çalışma ücretinin 4 katı tutarında fazla çalışma
  ücreti ödenmesi uygulaması devam edecek,

  Musahhihlerin
  özel hizmet tazminat oranlarına 25 puan artırım uygulanmasına devam edilecek,

  Sözleşmeli
  Kur’an kursu öğreticilerine, öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek,

  Yatılı
  Kur’an kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere, her gece nöbeti için 2 saat
  ek ders ücreti verilecek,

Bir Yorum Yapın