Demokrasi mi, Cumhuriyet mi ?

Okunuyor | Demokrasi mi, Cumhuriyet mi ?

Vatandaşlarımızın birçoğu “cumhuriyet” ve “demokrasi” kavramlarını aynı kavramlar zannediyorlar. Bu büyük bir hatadır. Cumhuriyet, devleti yönetecek kişi ya da kişilerin belirli ve soylu bir aileden gelmelerine ihtiyaç duyulmayan rejimin adıdır. Bu rejimde Isparta’nın İslamköy’ünde çobanlık yapmış bir kişi de, Selanik’te vakti zamanında karga kovalamış bir memur çocuğu da, Kayserili sıradan bir vatandaşın çocuğu da, Kasımpaşa’nın bir delikanlısı da devlet başkanı olabilir. Ne var ki her cumhuriyet mutlaka “demokrat” olma durumunda değildir.

Örneğin İran bir cumhuriyettir, Irak bir cumhuriyettir ama bu ülkelerin demokratik birer ülke olduklarını kimse iddia edemez. Bununla birlikte İngiltere cumhuriyet değil krallıktır. İsveç, Belçika, İspanya, Hollanda, Norveç krallıktır ama bu ülkeler İran’dan da, Irak’tan da daha demokratiktir. Başlarında soylu birer ailenin mensupları bulunur ama vatandaşların sorumlulukları ve özgürlükleri anayasa ve hukuk devleti teminatındadır. Tabii en ideali demokratik bir cumhuriyette yaşamaktır.

Cumhuriyet ve demokrasi; Türk Milleti’nin menfaatleri için her ikisinin de el ele gitmesi gerekir. Demokratik olmayan bir rejimde yaşamak günümüzde insan haysiyetine yakışmayacağı gibi cumhuriyetin kazanımlarından vazgeçmek de bizi ortaçağ karanlığına, bölünmeye, vatandaşlık vasfından kula kulluk vasfına götürür. Sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilerek daha iyi yarınlarda buluşmak bizlerin ümididir.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuriyet ile elde edinilen çağdaş kazanımları asırlar öncesinin karanlık ortamına çevirmeye, halkı sürü muamelesi ortamına çekmeye, din istismarını, gençliği, taze beyinleri ve halkımızın kültür yapısını bozarak kendi emel ve çıkarları için yıkıcı faaliyetlerde bulunanlara en güzel cevabı yine Atatürk’ün emanet ettiği gençler verecektir. Atatürk bunları ta o zaman öngördüğü için Türk Cumhuriyetini koruma ve kollama görevini güvendiği için Türk gençliğine emanet etmiştir.

Ne yazık ki günümüzde vatan ve cumhuriyet düşmanları cirit atmaktadır. Bunları söz ve söylemlerinden, hal ve hareketlerinden, bizatihi uygulamalarından açık ve seçik görmekte ve izlemekteyiz.

Türk halkının bilhassa gençliğin aldığı emaneti koruma ve kollamada uyanık olmasını hatırlatmak isterim.

Daha nice 92 yıllara Gençlerimizle ulaşmak dileklerimle “Doğum Günün Kutlu Olsun Cumhuriyet, Mutlu Yıllar Türkiye” diyorum.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın