Balaban, 2014 yılını değerlendirdi

Isparta - Ocak 1, 2015 3:05 pm A A

Türkiye Kamu-Sen Isparta İl Başkanı – Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Balaban yeni bir yıla girerken 2014 yılını değerlendirdi.

2015 yılının eğitim çalışanları açısından hayırlı olmasını dilerken Başkan Balaban açıklamasında şunları söyledi;

“Her yeni bir yıla girerken çok büyük umutlar taşıyoruz. Ülkeyi yönetenler bu yıl beklentilerimize cevap verirler mi acaba diye umutlanıyoruz. Ancak, her yeni gelen yıl eskisini aratır hale gelmiştir.

Ülkemizde ve ilimizde 2014 yılı eğitim çalışanları açısından son derece kötü bir yıl olmuştur. 2014 yılının genel değerlendirmesini bir kaç ana başlıkta yapabiliriz.

Fiziki durum açısından;

İlimizde 2014-2015 eğitim-öğretim yılının başladığı günlerde okul değişimleri yaşanmıştır. Mesleki Eğitim Merkezi Turizm Eğitim Merkezi binasına taşınmıştır. Aynı binada eğitim öğretim yapan Sanayi Endüstri Meslek Lisesi önce kapatılma kararı alınmış bu karar Bakanlıktan kabul görmeyince bu okul İMKB Endüstri Meslek Lisesi binasına taşınmıştır. Sanayi ile iç içe olan bu binaya merkezde bulunan mevcut Ticaret Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesinden boşalan binaya da Ülkü Ortaokulu taşınmıştır.

Halk Eğitim Merkezinin taşınması başlı başına ayrı bir sorundur. Zira, Merkez önce Gazi Lisesinin bulunduğu binaya daha sonra tekrar şehir merkezindeki eski yerine taşınmış dolayısıyla onca kaynaklar heba edilmiştir.

İlimizde yaşanan bu fiziki yapılanmalardaki olumsuzluklar herkesi mağdur etmiştir. Özellikle mevcut fiziki duruma göre okul tercihlerini yapan öğrenciler ve velileri okulların yerlerinin değişmesiyle istemedikleri okullara nakil talebinde bulunmak zorunda kalmışlardır. Halen yaşanan sıkıntılar tam olarak giderilmiş ve durum netlik kazanmış değildir. Zira Bakanlığımızın yetki alanına giren konularda yerel yöneticiler kararlar alarak uygulama yöntemine girişmişlerdir. Bu okul değişim ve dönüşümlerinin sancıları önümüzdeki eğitim-öğretim yıllarında da devam edecek gibi görünmektedir.

Öğrenciler açısından;

Fiziki durumda yaşanan belirsizlikler ile zamansız ve programsız yapılan atama ve yer değiştirmeler okullarda başıboşluğa neden olmuştur. Öğrenciler, gerekli denetim ve rehberlikten uzak kalmışlardır. Hayat boşluk kabul etmediğinden bu durumu çok iyi değerlendiren çevreler olmuştur. Bu çevreler ve kötü niyetli kişiler sayesinde öğrenciler ve gençlerimiz farklı arayışlara yönelmişlerdir.

İlimizin keyif verici madde, uyuşturucu vb. kullanımı sıralamasında Türkiye’de ilk beşe girdiği yetkililer tarafından açıklanmıştır. Sigara ve içki kullanan gençleri de göz önünde bulundurursak durum daha da vahim görülmektedir.

Buradan dershanelerin kapatılması hususu çok yönlü olarak tartışılabilir. Sırf bir inatla dershanelerin kapatılması gerekçesiyle bir neslin ve ülkenin geleceği ile oynanmıştır. Yetiştirme kursları başlı başına sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Okullarda derse giren öğretmenlerce ve okul ortamında mesai saatleri dışında akşam saatlerinde verilen kurslar ne derece verimli olacaktır. Dershanelerin kapatılmasıyla yaşanan boşluk maalesef sağlıklı bir şekilde doldurulamamış ve alelacele alınan kararlarla öğrenciler mağdur olmuşlardır. Bütün bu yaşananlar ile günübirlik alınan kararlar ve uygulamalar herkesi canından bezdirmiş ve yöneticilere olan güveni sarsmıştır.

Eğitim çalışanları açısından;

Özellikle yönetici atamalarında bir kıyım, katliam yaşanmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilimizdeki okul ve kurumlara görevlendirilen müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının listesi 19 Aralık 2014 tarihinde açıklandı.

Daha önce yapılan müdür görevlendirmeleri ile bu son görevlendirmeler irdelendiğinde çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Bunlar;

•Yöneticiliklerde görevlendirmenin görevlendirilmesi yapılarak devlet zarara uğratılmaktadır.

•10 Haziran 2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine ilişkin yönetmeliğin 23. maddesi “Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında halen yönetici veya öğretmen olarak görev yapanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilir.” denilmesine rağmen ilimizde yapılan müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri müdürlerin inisiyatifine bırakılmamıştır. Müdürlerin ellerine kimlerin ve nasıl, hangi şartlar gözetilerek hazırladığı bilinmeyen listeler verilmiş ve onlara bu listelerdeki isimlerin teklif edilmeleri istenilmiştir.

•Müdürler; liyakat sahibi olmayan, yöneticilik yapamayacak konumda olanları içine sinmeyerek sadece kendilerine birileri tarafından bu isimlerin teklif edilmesi dayatıldığı için istekte bulunmuşlardır. 4 Aralık 2014 tarihinde görevlendirmesi yapılan müdürlere “sizlere müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı için liste getireceğiz, sizler onları teklif edeceksiniz.” denilerek aba altından sopa gösterilmiş ve yöneticiler zor durumda bırakılmışlardır.

•Görevlendirme yapılan eğitim çalışanlarından işin erbabı liyakat sahibi olan sendikamız üyelerine istifa ederek kendi güdümündeki sendikaya üye olmaları durumunda görevlendirme yapılabileceği belirtilerek iki arada bir derede bırakılmışlar ve bir takım üyemiz sendikamızdan istifa etmişler ve yandaş sendikaya üye olmaya zorlanmışlardır. (Görevlendirme listeleri incelendiğinde bu ayan beyan ortaya çıkmaktadır.) Bu durumu çok önemsiyoruz. Bir yönde ülkemizin eğitim-öğretimi ve geleceğin inşası konusunda ehil kişilerin göreve gelmelerine seviniyoruz. Diğer yandan da kendi felsefesine uygun olmayan ve gerçekte hak mücadelesi vermeyen yandaş sendikaya üye olarak o sendikanın yetkili olmasına destek veren eğitim çalışanlarına iyi niyet çerçevesinde bakamıyoruz.

•Bu görevlendirmelerde zamanlama da son derece kötü olmuştur. Okullar henüz yeni eğitim-öğretime başlamış, öğrenciler öğretmenlerine yeni alışmış, sınavların başladığı bir zaman her şey alt üst olmuştur. Eğitimin saç ayağı dediğimiz öğretmen-öğrenci ve veliler süreçten zarar görmüşlerdir. Yalnız, bu duruma veliler sessiz kalmışlar ve eğitim çalışanları kaderine terk edilmişlerdir.

•Eğitim çalışanları birbirlerine farklı gözlerle bakar hale gelmişlerdir. Öğretmen odaları eğitim çalışanlarının en çok vakit geçirdikleri ve başarının yakalanması, öğrenci durumlarının görüşüldüğü, sosyal aktivitelerin planlandığı mekanlar olmaktan çıkmış ayak oyunlarına, kin, husumet, nefret ve haset tohumlarının ekildiği yerler haline getirilmiştir. Eğitim çalışanları için “Paralel, dik, yamuk” gibi ifadeler kullanılarak toplumun en nezih varlıkları aşağılanmışlardır.

•Bir sendikanın şube yöneticisi pozisyonunda olanlar bu dönemde bir yerlere görevlendirilmişlerdir. Bu sendika kendi üyeleri arasında dahi bir sınıflamaya gitmiştir. Kimi üyelerini sadece sayısal olarak değerlendirirken kimilerini de etkili ve yetkili konumlar, yöneticilik için değerlendirmeye tabi tutmuşlardır. Özellikle son zamanlarda yapılan yönetici görevlendirmelerini yakından takip eden eğitim çalışanları bu durumu açıkça görebilirler.•Sendikamız yönetim kurulu üyeleri bulundukları kurumlarda yıllarca başarıyla yöneticilik yapmış ve rüştünü ispat etmiş şube yöneticilerimiz bu süreçte yönetici olarak değerlendirilmemişlerdir. Tek suçları Türk Eğitim-Sen üyesi olmalarıdır. Bu bağlamda il, ilçe yöneticilerimize sendika değiştirmeleri için teklifler dahi yapılmıştır.

•Bazı yöneticilik kadroları boş bırakılıp atama yapılmamıştır. İleriki zamanlarda bu kadrolar nasıl doldurulacak merak konusudur.

•MEB Yasası ile görevleri sonlandırılan okul müdürlerinden dava açanların tamamı yürütmeyi durdurma kararı almışlardır. Tekrar görevlerine başlatılmayı beklemektedirler.

•Norm fazlası öğretmen atamaları ile ilgili duyuru yayınlandı. 5 ocak 2015 tarihine kadar müracaatları istenmektedir. Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından görevleri sona erenler bu süreçte mağdur olacaklardır.

Tespit edebildiğimiz bu sorunların önümüzdeki süreçte yaşanmamasını ve 2015 yılının eğitim çalışanları açısından hayırlı olmasını temenni ediyor, Saygılarımızı sunuyoruz.

Isparta - 3:05 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

SON TWEETLER